Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Спане Контролно 2 2015/2016 48 31.35 Решения
Лампи Контролно 2 2015/2016 39 26.41 Решения
Паркетиране Контролно 2 2015/2016 34 63.65 Решения
Денивелация Контролно 2 2015/2016 77 33.38 Решения
Кабели Контролно 2 2015/2016 49 63.27 Решения
Polymorphism Контролно 3 2016 33 43.64 Решения
Хипертелепорт Контролно 3 2016 46 60.22 Решения
Бълха Контролно 3 2016 44 19.09 Решения
Функция Контролно 3 2016 36 52.50 Решения
Коридор Контролно 3 2016 46 42.39 Решения
Оферта 2016 (летен) Домашно 1 487 36.98 Решения
Крави 2016 (летен) Домашно 2 330 27.20 Решения
Минимален път 2016 (летен) Домашно 3 367 43.38 Решения
Бързане 2016 (летен) Домашно 4 273 68.61 Решения
BigClass 2016 (летен) Тренировка 1 187 23.41 Решения
Школа 2016 (летен) Тренировка 1 92 48.48 Решения
Secret 2016 (летен) Тренировка 1 124 46.21 Решения
Crosses 2016 (летен) Тренировка 1 88 49.57 Решения
Банков обир 2016 (летен) Домашно 5 218 41.51 Решения
Стратегия 2016 (летен) Контролно 1 291 41.48 Решения
Палачинки 2016 (летен) Контролно 1 577 41.70 Решения
Лабиринт 2016 (летен) Контролно 1 324 24.44 Решения
Атака 2016 (летен) Контролно 1 393 22.60 Решения
Ферма 2016 (летен) Контролно 1 106 45.75 Решения
Съкровище 2016 (летен) Домашно 6 334 16.44 Решения
Maximal 2016 (летен) Домашно 7 93 74.30 Решения
Pairs 2016 (летен) Домашно 8 127 62.60 Решения
Railways 2016 (летен) Контролно 2 555 23.41 Решения
Love Letter 2016 (летен) Контролно 2 242 31.07 Решения
Space Station 2016 (летен) Контролно 2 240 57.71 Решения
Джинджърс 2016 (летен) Контролно 2 47 45.00 Решения
Scourge 2016 (летен) Контролно 2 62 21.94 Решения
Labyrinth 2016 (летен) Контролно 2 28 12.64 Решения
Агенти Домашна работа 1 - 2016/2017 летен семестър 1226 31.70 Решения
Binary Fan Контролно 1 2017 292 22.99 Решения
Предаватели Контролно 1 2017 159 46.76 Решения
Interesting sort Контролно 1 2017 255 19.92 Решения
CountIT Контролно 1 2017 121 61.49 Решения
Bank Robbery Домашна работа 4 - 2016/2017 летен семестър 150 48.13 Решения
Richard Контролно 2 2017 167 24.97 Решения
Канали Контролно 2 2017 180 42.59 Решения
Tree Mania Контролно 2 2017 96 35.09 Решения
Магически лабиринт Домашна работа 5 - 2016/2017 летен семестър 157 24.00 Решения
Gold Rush Домашна работа 6 - 2016/2017 летен семестър 126 34.13 Решения
Even Sum Контролно 3 2017 306 41.83 Решения
divisors Контролно 3 2017 139 35.72 Решения
Red-Black Tower Контролно 3 2017 61 36.18 Решения
Amanda Домашно 3 втори дубъл 82 46.48 Решения
Медиана Контролно 1 зима 2017/2018 184 26.78 Решения
Математика Контролно 1 зима 2017/2018 131 37.02 Решения