Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Спане Контролно 2 2015/2016 50 31.90 Решения
Лампи Контролно 2 2015/2016 40 28.25 Решения
Паркетиране Контролно 2 2015/2016 34 63.65 Решения
Денивелация Контролно 2 2015/2016 83 35.06 Решения
Кабели Контролно 2 2015/2016 57 62.98 Решения
Polymorphism Контролно 3 2016 37 38.92 Решения
Хипертелепорт Контролно 3 2016 74 67.03 Решения
Бълха Контролно 3 2016 50 21.80 Решения
Функция Контролно 3 2016 38 53.68 Решения
Коридор Контролно 3 2016 52 45.58 Решения
Оферта 2016 (летен) Домашно 1 487 36.98 Решения
Крави 2016 (летен) Домашно 2 337 27.74 Решения
Минимален път 2016 (летен) Домашно 3 370 43.43 Решения
Бързане 2016 (летен) Домашно 4 273 68.61 Решения
BigClass 2016 (летен) Тренировка 1 188 23.81 Решения
Школа 2016 (летен) Тренировка 1 106 48.02 Решения
Secret 2016 (летен) Тренировка 1 126 47.06 Решения
Crosses 2016 (летен) Тренировка 1 88 49.57 Решения
Банков обир 2016 (летен) Домашно 5 218 41.51 Решения
Стратегия 2016 (летен) Контролно 1 305 41.54 Решения
Палачинки 2016 (летен) Контролно 1 638 43.82 Решения
Лабиринт 2016 (летен) Контролно 1 339 24.13 Решения
Атака 2016 (летен) Контролно 1 412 22.52 Решения
Ферма 2016 (летен) Контролно 1 120 48.08 Решения
Съкровище 2016 (летен) Домашно 6 334 16.44 Решения
Maximal 2016 (летен) Домашно 7 93 74.30 Решения
Pairs 2016 (летен) Домашно 8 136 62.87 Решения
Railways 2016 (летен) Контролно 2 621 26.09 Решения
Love Letter 2016 (летен) Контролно 2 242 31.07 Решения
Space Station 2016 (летен) Контролно 2 240 57.71 Решения
Джинджърс 2016 (летен) Контролно 2 49 43.98 Решения
Scourge 2016 (летен) Контролно 2 62 21.94 Решения
Labyrinth 2016 (летен) Контролно 2 28 12.64 Решения
Агенти Домашна работа 1 - 2016/2017 летен семестър 1226 31.70 Решения
Binary Fan Контролно 1 2017 298 23.03 Решения
Предаватели Контролно 1 2017 168 47.17 Решения
Interesting sort Контролно 1 2017 266 20.71 Решения
CountIT Контролно 1 2017 124 61.69 Решения
Bank Robbery Домашна работа 4 - 2016/2017 летен семестър 150 48.13 Решения
Richard Контролно 2 2017 172 25.35 Решения
Канали Контролно 2 2017 215 42.68 Решения
Tree Mania Контролно 2 2017 99 36.30 Решения
Магически лабиринт Домашна работа 5 - 2016/2017 летен семестър 157 24.00 Решения
Gold Rush Домашна работа 6 - 2016/2017 летен семестър 126 34.13 Решения
Even Sum Контролно 3 2017 313 42.43 Решения
divisors Контролно 3 2017 139 35.72 Решения
Red-Black Tower Контролно 3 2017 64 36.05 Решения
Amanda Домашно 3 втори дубъл 82 46.48 Решения
Медиана Контролно 1 зима 2017/2018 209 28.69 Решения
Математика Контролно 1 зима 2017/2018 161 30.29 Решения