Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Лабиринт 2013 Упражнение 5 - Графи 361 36.76 Решения
Ябълки 2013 Упражнение 5 - Графи 261 44.46 Решения
Разтваряне 2013 Контролно 1 200 30.10 Решения
Coaching Sort 2013 Контролно 1 580 23.26 Решения
Bazinga 2013 Контролно 1 123 63.41 Решения
Римски легион 2013 Контролно 1 262 48.63 Решения
Лаборатория 2013 Контролно 1 87 52.07 Решения
Банков обир 2013 Тема 6 - Домашно 21 88.10 Решения
Rings 2013 Упражнение 6 - Графи 42 46.43 Решения
Lab2l 2013 Упражнение 6 - Графи 37 42.70 Решения
Реконструкция 2013 Упражнение 8 - МПД 165 51.16 Решения
Драсканица 2013 Упражнение 8 - МПД 200 52.93 Решения
Елиът 2013 Тема 7 - Домашно 19 10.53 Решения
Tasks 2013-2014 Тема 2 - Домашно 42 54.29 Решения
Крави 2013-2014 Тема 3 - Домашно 71 42.49 Решения
Islands 2013-2014 Тема 5 - Домашно 22 74.55 Решения
Събития Контролно 1 2013 126 34.05 Решения
Наследяване Контролно 1 2013 63 30.95 Решения
Множество Контролно 1 2013 50 50.40 Решения
Беда Контролно 1 2013 31 69.35 Решения
Квандроми Контролно 1 2013 129 31.40 Решения
Поддръжка Контролно 2 2013/2014 145 49.21 Решения
Събития 2 Контролно 2 2013/2014 31 83.87 Решения
Палиндром Контролно 2 2013/2014 30 67.67 Решения
Прокрастинатори Контролно 2 2013/2014 31 68.68 Решения
Закъснение Контролно 2 2013/2014 66 51.44 Решения
Екскурзия Домашно Дейкстра 102 41.76 Решения
Пътуване Контролно 3 2013/2014 352 55.23 Решения
Палиндроми 2 Контролно 3 2013/2014 23 42.74 Решения
Тонове шоколад Контролно 3 2013/2014 37 50.54 Решения
Мрежа Контролно 3 2013/2014 165 65.95 Решения
Лабиринт Контролно 3 2013/2014 35 59.29 Решения
Събития 2014 Теми 1-4 Домашно 74 42.03 Решения
Тонове шоколад 2014 Теми 1-4 Домашно 129 29.22 Решения
Разтваряне 2014 Теми 5-6 Домашно 277 36.25 Решения
Act 2014 Теми 5-6 Домашно 165 30.24 Решения
Тенис 2014 Контролно 1 201 39.80 Решения
Слалом 2014 Контролно 1 124 40.08 Решения
Съдба 2014 Контролно 1 82 20.24 Решения
Сортирания 2014 Контролно 1 126 44.39 Решения
Игра 2014 Контролно 1 99 45.23 Решения
Превъртял 2014 Домашно Dijkstra 383 17.21 Решения
Граф от думи 2014 - Домашно МПД 218 41.10 Решения
Первази 2014 Домашно Динамично 163 56.69 Решения
Граф от думи 2 2014 Домашно Динамично 85 56.47 Решения
Seam Carving 2014 Контролно 2 174 24.77 Решения
Matrix 2014 Контролно 2 129 17.02 Решения
Bridges 2014 Контролно 2 133 44.66 Решения
Knights 2014 Контролно 2 56 35.36 Решения
Pairs 2014 Контролно 2 144 75.83 Решения