Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Лабиринт 2013 Упражнение 5 - Графи 368 37.26 Решения
Ябълки 2013 Упражнение 5 - Графи 268 45.21 Решения
Разтваряне 2013 Контролно 1 223 27.44 Решения
Coaching Sort 2013 Контролно 1 710 24.03 Решения
Bazinga 2013 Контролно 1 136 65.96 Решения
Римски легион 2013 Контролно 1 307 46.61 Решения
Лаборатория 2013 Контролно 1 91 51.21 Решения
Банков обир 2013 Тема 6 - Домашно 21 88.10 Решения
Rings 2013 Упражнение 6 - Графи 43 47.67 Решения
Lab2l 2013 Упражнение 6 - Графи 37 42.70 Решения
Реконструкция 2013 Упражнение 8 - МПД 167 51.75 Решения
Драсканица 2013 Упражнение 8 - МПД 200 52.93 Решения
Елиът 2013 Тема 7 - Домашно 22 9.09 Решения
Tasks 2013-2014 Тема 2 - Домашно 43 53.02 Решения
Крави 2013-2014 Тема 3 - Домашно 71 42.49 Решения
Islands 2013-2014 Тема 5 - Домашно 22 74.55 Решения
Събития Контролно 1 2013 135 32.52 Решения
Наследяване Контролно 1 2013 68 31.62 Решения
Множество Контролно 1 2013 53 52.08 Решения
Беда Контролно 1 2013 31 69.35 Решения
Квандроми Контролно 1 2013 140 33.25 Решения
Поддръжка Контролно 2 2013/2014 145 49.21 Решения
Събития 2 Контролно 2 2013/2014 37 81.08 Решения
Палиндром Контролно 2 2013/2014 30 67.67 Решения
Прокрастинатори Контролно 2 2013/2014 31 68.68 Решения
Закъснение Контролно 2 2013/2014 66 51.44 Решения
Екскурзия Домашно Дейкстра 105 42.29 Решения
Пътуване Контролно 3 2013/2014 369 55.41 Решения
Палиндроми 2 Контролно 3 2013/2014 29 52.86 Решения
Тонове шоколад Контролно 3 2013/2014 37 50.54 Решения
Мрежа Контролно 3 2013/2014 212 69.34 Решения
Лабиринт Контролно 3 2013/2014 36 60.42 Решения
Събития 2014 Теми 1-4 Домашно 83 42.29 Решения
Тонове шоколад 2014 Теми 1-4 Домашно 134 30.37 Решения
Разтваряне 2014 Теми 5-6 Домашно 277 36.25 Решения
Act 2014 Теми 5-6 Домашно 165 30.24 Решения
Тенис 2014 Контролно 1 203 40.30 Решения
Слалом 2014 Контролно 1 125 40.56 Решения
Съдба 2014 Контролно 1 82 20.24 Решения
Сортирания 2014 Контролно 1 127 44.67 Решения
Игра 2014 Контролно 1 99 45.23 Решения
Превъртял 2014 Домашно Dijkstra 383 17.21 Решения
Граф от думи 2014 - Домашно МПД 218 41.10 Решения
Первази 2014 Домашно Динамично 176 57.61 Решения
Граф от думи 2 2014 Домашно Динамично 85 56.47 Решения
Seam Carving 2014 Контролно 2 188 24.45 Решения
Matrix 2014 Контролно 2 131 18.29 Решения
Bridges 2014 Контролно 2 135 45.48 Решения
Knights 2014 Контролно 2 61 36.23 Решения
Pairs 2014 Контролно 2 191 73.30 Решения