Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Редица 2011 ДАА - Контролно 2 360 52.97 Решения
Кърти и извозва 2011 ДАА - Контролно 2 117 60.90 Решения
Разправия 2011 ДАА - Контролно 2 286 48.53 Решения
Билети 2011 ДАА - Контролно 2 238 53.49 Решения
Екскурзия 2011 ДАА - Контролно 2 87 57.13 Решения
Caribbean 2011 ДАА - Контролно 3 84 19.88 Решения
Cheating 2011 ДАА - Контролно 3 102 79.22 Решения
Exam 2011 ДАА - Контролно 3 292 58.80 Решения
Maximal 2011 ДАА - Контролно 3 66 83.48 Решения
Medians 2011 ДАА - Контролно 3 183 53.06 Решения
Multi 2011 ДАА - Контролно 3 90 30.94 Решения
A_BigClass 2011 ДАА - поправителна сесия 157 41.05 Решения
B_Strings 2011 ДАА - поправителна сесия 180 63.92 Решения
C_Lab2l 2011 ДАА - поправителна сесия 48 40.21 Решения
D_Shoes 2011 ДАА - поправителна сесия 71 62.96 Решения
Labirinth 2011 ДАА - поправителна сесия 22 35.00 Решения
Странно обхождане 2012 Тема 1 - Домашно 275 46.73 Решения
Шоколади 2012 Тема 2 - Домашно 151 65.17 Решения
CERN 2012 Тема 2 - Упражнение 133 62.93 Решения
Дроби 2012 Тема 2 - Упражнение 114 70.88 Решения
sorting 2012 Тема 3 - Упражнение 329 42.04 Решения
drinking game 2012 Тема 3 - Упражнение 187 55.72 Решения
PermSwap 2012 Тема 3 - Домашно 175 44.23 Решения
Алкохолици 2012 Тема 4 - Упражнение 203 33.60 Решения
Намери числата 2012 Тема 4 - Упражнение 256 27.67 Решения
Сума 2012 Тема 4 - Упражнение 123 69.35 Решения
Тръби 2012 Тема 4 - Упражнение 93 48.39 Решения
Крави 2012 Тема 4 - Домашно 113 49.27 Решения
Школа 2012 Тема 5 - Упражнение 223 56.59 Решения
Диаметър 2012 Тема 5 - Упражнение 74 71.08 Решения
Long 2012 Тема 5 - Упражнение 75 67.07 Решения
Лабиринт 2012 Тема 5 - Упражнение 117 43.16 Решения
Ябълки 2012 Тема 5 - Упражнение 201 42.44 Решения
Islands 2012 Тема 5 - Домашно 30 62.33 Решения
Rings 2012 Тема 6 - Упражнение 15 84.67 Решения
Lab2l 2012 Тема 6 - Упражнение 14 78.93 Решения
A Game 2012 Тема 6 - Домашно 61 61.70 Решения
sober 2012 Тема 7 - Упражнение 375 51.97 Решения
Екскурзия 2012 Тема 7 - Домашно 78 58.33 Решения
Реконструкция 2012 Тема 8 - Домашно 44 80.16 Решения
Драсканица 2012 Тема 8 - Упражнение 92 58.04 Решения
fib Контролно 1 от миналата година 381 23.07 Решения
findnumbers Контролно 1 от миналата година 94 12.13 Решения
lab2l Контролно 1 от миналата година 27 72.96 Решения
laser Контролно 1 от миналата година 9 70.00 Решения
secret Контролно 1 от миналата година 117 42.99 Решения
Act 2012 - Контролно 1 93 22.47 Решения
Another Game 2012 - Контролно 1 93 36.02 Решения
Scheduling 2012 - Контролно 1 171 40.35 Решения
Coins 2012 - Контролно 1 46 51.74 Решения