Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Редица 2011 ДАА - Контролно 2 423 52.70 Решения
Кърти и извозва 2011 ДАА - Контролно 2 125 61.29 Решения
Разправия 2011 ДАА - Контролно 2 326 47.45 Решения
Билети 2011 ДАА - Контролно 2 251 52.91 Решения
Екскурзия 2011 ДАА - Контролно 2 104 55.19 Решения
Caribbean 2011 ДАА - Контролно 3 97 21.34 Решения
Cheating 2011 ДАА - Контролно 3 114 80.18 Решения
Exam 2011 ДАА - Контролно 3 327 58.49 Решения
Maximal 2011 ДАА - Контролно 3 69 83.91 Решения
Medians 2011 ДАА - Контролно 3 190 54.16 Решения
Multi 2011 ДАА - Контролно 3 99 33.03 Решения
A_BigClass 2011 ДАА - поправителна сесия 172 39.74 Решения
B_Strings 2011 ДАА - поправителна сесия 224 62.74 Решения
C_Lab2l 2011 ДАА - поправителна сесия 48 40.21 Решения
D_Shoes 2011 ДАА - поправителна сесия 83 62.77 Решения
Labirinth 2011 ДАА - поправителна сесия 22 35.00 Решения
Странно обхождане 2012 Тема 1 - Домашно 292 46.75 Решения
Шоколади 2012 Тема 2 - Домашно 164 67.47 Решения
CERN 2012 Тема 2 - Упражнение 158 60.06 Решения
Дроби 2012 Тема 2 - Упражнение 131 69.69 Решения
sorting 2012 Тема 3 - Упражнение 348 43.71 Решения
drinking game 2012 Тема 3 - Упражнение 204 55.20 Решения
PermSwap 2012 Тема 3 - Домашно 219 43.11 Решения
Алкохолици 2012 Тема 4 - Упражнение 225 34.76 Решения
Намери числата 2012 Тема 4 - Упражнение 274 26.95 Решения
Сума 2012 Тема 4 - Упражнение 159 69.94 Решения
Тръби 2012 Тема 4 - Упражнение 102 46.08 Решения
Крави 2012 Тема 4 - Домашно 114 49.71 Решения
Школа 2012 Тема 5 - Упражнение 235 56.68 Решения
Диаметър 2012 Тема 5 - Упражнение 92 61.96 Решения
Long 2012 Тема 5 - Упражнение 85 64.00 Решения
Лабиринт 2012 Тема 5 - Упражнение 125 43.68 Решения
Ябълки 2012 Тема 5 - Упражнение 201 42.44 Решения
Islands 2012 Тема 5 - Домашно 30 62.33 Решения
Rings 2012 Тема 6 - Упражнение 15 84.67 Решения
Lab2l 2012 Тема 6 - Упражнение 14 78.93 Решения
A Game 2012 Тема 6 - Домашно 61 61.70 Решения
sober 2012 Тема 7 - Упражнение 375 51.97 Решения
Екскурзия 2012 Тема 7 - Домашно 79 58.86 Решения
Реконструкция 2012 Тема 8 - Домашно 45 80.60 Решения
Драсканица 2012 Тема 8 - Упражнение 92 58.04 Решения
fib Контролно 1 от миналата година 514 21.03 Решения
findnumbers Контролно 1 от миналата година 111 14.77 Решения
lab2l Контролно 1 от миналата година 27 72.96 Решения
laser Контролно 1 от миналата година 10 63.00 Решения
secret Контролно 1 от миналата година 136 43.68 Решения
Act 2012 - Контролно 1 100 21.90 Решения
Another Game 2012 - Контролно 1 95 37.37 Решения
Scheduling 2012 - Контролно 1 231 38.05 Решения
Coins 2012 - Контролно 1 52 51.92 Решения