Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Редица 2011 ДАА - Контролно 2 304 55.63 Решения
Кърти и извозва 2011 ДАА - Контролно 2 93 59.24 Решения
Разправия 2011 ДАА - Контролно 2 216 50.56 Решения
Билети 2011 ДАА - Контролно 2 193 52.64 Решения
Екскурзия 2011 ДАА - Контролно 2 78 59.23 Решения
Caribbean 2011 ДАА - Контролно 3 61 22.30 Решения
Cheating 2011 ДАА - Контролно 3 87 83.56 Решения
Exam 2011 ДАА - Контролно 3 234 56.69 Решения
Maximal 2011 ДАА - Контролно 3 60 84.00 Решения
Medians 2011 ДАА - Контролно 3 171 52.84 Решения
Multi 2011 ДАА - Контролно 3 84 30.30 Решения
A_BigClass 2011 ДАА - поправителна сесия 146 41.48 Решения
B_Strings 2011 ДАА - поправителна сесия 175 63.55 Решения
C_Lab2l 2011 ДАА - поправителна сесия 47 40.96 Решения
D_Shoes 2011 ДАА - поправителна сесия 65 60.92 Решения
Labirinth 2011 ДАА - поправителна сесия 22 35.00 Решения
Странно обхождане 2012 Тема 1 - Домашно 250 45.80 Решения
Шоколади 2012 Тема 2 - Домашно 146 64.42 Решения
CERN 2012 Тема 2 - Упражнение 127 61.97 Решения
Дроби 2012 Тема 2 - Упражнение 110 71.27 Решения
sorting 2012 Тема 3 - Упражнение 310 42.26 Решения
drinking game 2012 Тема 3 - Упражнение 180 55.89 Решения
PermSwap 2012 Тема 3 - Домашно 170 43.12 Решения
Алкохолици 2012 Тема 4 - Упражнение 120 42.67 Решения
Намери числата 2012 Тема 4 - Упражнение 183 29.15 Решения
Сума 2012 Тема 4 - Упражнение 111 68.02 Решения
Тръби 2012 Тема 4 - Упражнение 86 48.84 Решения
Крави 2012 Тема 4 - Домашно 106 49.69 Решения
Школа 2012 Тема 5 - Упражнение 183 56.12 Решения
Диаметър 2012 Тема 5 - Упражнение 68 69.41 Решения
Long 2012 Тема 5 - Упражнение 59 66.78 Решения
Лабиринт 2012 Тема 5 - Упражнение 90 44.11 Решения
Ябълки 2012 Тема 5 - Упражнение 124 53.43 Решения
Islands 2012 Тема 5 - Домашно 28 59.64 Решения
Rings 2012 Тема 6 - Упражнение 15 84.67 Решения
Lab2l 2012 Тема 6 - Упражнение 14 78.93 Решения
A Game 2012 Тема 6 - Домашно 35 66.51 Решения
sober 2012 Тема 7 - Упражнение 297 51.70 Решения
Екскурзия 2012 Тема 7 - Домашно 68 63.82 Решения
Реконструкция 2012 Тема 8 - Домашно 43 79.70 Решения
Драсканица 2012 Тема 8 - Упражнение 92 58.04 Решения
fib Контролно 1 от миналата година 331 23.81 Решения
findnumbers Контролно 1 от миналата година 90 12.67 Решения
lab2l Контролно 1 от миналата година 27 72.96 Решения
laser Контролно 1 от миналата година 9 70.00 Решения
secret Контролно 1 от миналата година 114 42.81 Решения
Act 2012 - Контролно 1 72 21.67 Решения
Another Game 2012 - Контролно 1 73 40.14 Решения
Scheduling 2012 - Контролно 1 162 40.49 Решения
Coins 2012 - Контролно 1 44 49.55 Решения