Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Редица 2011 ДАА - Контролно 2 336 52.53 Решения
Кърти и извозва 2011 ДАА - Контролно 2 105 60.98 Решения
Разправия 2011 ДАА - Контролно 2 240 50.33 Решения
Билети 2011 ДАА - Контролно 2 230 53.09 Решения
Екскурзия 2011 ДАА - Контролно 2 83 58.67 Решения
Caribbean 2011 ДАА - Контролно 3 73 18.63 Решения
Cheating 2011 ДАА - Контролно 3 90 83.89 Решения
Exam 2011 ДАА - Контролно 3 284 58.84 Решения
Maximal 2011 ДАА - Контролно 3 66 83.48 Решения
Medians 2011 ДАА - Контролно 3 179 52.01 Решения
Multi 2011 ДАА - Контролно 3 87 31.61 Решения
A_BigClass 2011 ДАА - поправителна сесия 147 41.20 Решения
B_Strings 2011 ДАА - поправителна сесия 176 63.76 Решения
C_Lab2l 2011 ДАА - поправителна сесия 47 40.96 Решения
D_Shoes 2011 ДАА - поправителна сесия 65 60.92 Решения
Labirinth 2011 ДАА - поправителна сесия 22 35.00 Решения
Странно обхождане 2012 Тема 1 - Домашно 251 45.62 Решения
Шоколади 2012 Тема 2 - Домашно 147 64.22 Решения
CERN 2012 Тема 2 - Упражнение 128 62.27 Решения
Дроби 2012 Тема 2 - Упражнение 110 71.27 Решения
sorting 2012 Тема 3 - Упражнение 325 41.32 Решения
drinking game 2012 Тема 3 - Упражнение 183 55.85 Решения
PermSwap 2012 Тема 3 - Домашно 171 43.45 Решения
Алкохолици 2012 Тема 4 - Упражнение 187 34.12 Решения
Намери числата 2012 Тема 4 - Упражнение 253 27.86 Решения
Сума 2012 Тема 4 - Упражнение 119 68.66 Решения
Тръби 2012 Тема 4 - Упражнение 88 50.00 Решения
Крави 2012 Тема 4 - Домашно 107 50.16 Решения
Школа 2012 Тема 5 - Упражнение 214 56.17 Решения
Диаметър 2012 Тема 5 - Упражнение 72 70.28 Решения
Long 2012 Тема 5 - Упражнение 75 67.07 Решения
Лабиринт 2012 Тема 5 - Упражнение 117 43.16 Решения
Ябълки 2012 Тема 5 - Упражнение 190 43.71 Решения
Islands 2012 Тема 5 - Домашно 29 61.03 Решения
Rings 2012 Тема 6 - Упражнение 15 84.67 Решения
Lab2l 2012 Тема 6 - Упражнение 14 78.93 Решения
A Game 2012 Тема 6 - Домашно 55 64.65 Решения
sober 2012 Тема 7 - Упражнение 367 51.92 Решения
Екскурзия 2012 Тема 7 - Домашно 75 60.67 Решения
Реконструкция 2012 Тема 8 - Домашно 43 79.70 Решения
Драсканица 2012 Тема 8 - Упражнение 92 58.04 Решения
fib Контролно 1 от миналата година 344 23.69 Решения
findnumbers Контролно 1 от миналата година 93 12.26 Решения
lab2l Контролно 1 от миналата година 27 72.96 Решения
laser Контролно 1 от миналата година 9 70.00 Решения
secret Контролно 1 от миналата година 114 42.81 Решения
Act 2012 - Контролно 1 73 21.37 Решения
Another Game 2012 - Контролно 1 73 40.14 Решения
Scheduling 2012 - Контролно 1 164 41.16 Решения
Coins 2012 - Контролно 1 45 50.67 Решения