Решения на Caribbean

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
27 март, 18:11 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Ivan-Asen Chakarov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
27 март, 16:24 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Ivan-Asen Chakarov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
27 март, 16:20 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Ivan-Asen Chakarov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
27 март, 16:06 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Ivan-Asen Chakarov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
27 март, 16:02 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Ivan-Asen Chakarov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
13 март, 22:56 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Цветина Мая Василева 81537
tl wa wa wa wa tl wa wa wa tl wa wa wa tl wa wa wa wa wa wa 0.13 4
12 март, 11:27 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Лъчезар_81879
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
14 ноем., 19:22 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Martin Hristov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
14 ноем., 19:13 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Martin Hristov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
11 ноем., 12:09 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Димитър Дотков
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
09 ноем., 14:31 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Георги Граждански 62243
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
09 ноем., 14:23 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Георги Граждански 62243
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 апр., 16:35 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 6708
28 апр., 17:04 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Йордан Петков
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
23 апр., 15:47 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Ерол Хаджи 81201
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
23 апр., 13:23 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Петър Скорчелиев 81318
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
19 апр., 18:47 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 1128
11 март, 20:19 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Иво Стратев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
11 март, 20:13 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Иво Стратев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 6600
10 март, 19:21 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
MM
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
09 март, 00:01 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
MM
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 7464
09 март, 00:01 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
MM
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
25 ноем., 23:24 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Радослав Митев 61978
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
25 ноем., 23:23 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Радослав Митев 61978
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
05 юни, 22:27 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1696
05 юни, 22:25 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Yana Georgieva 81281
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 май, 16:52 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Asen Stoilov
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 764
04 май, 16:46 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Asen Stoilov
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 760
04 май, 16:43 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Asen Stoilov
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 760
04 май, 16:42 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Asen Stoilov
re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 0.0 760
25 апр., 16:02 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Денис Чакъров 81128
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1628
22 апр., 15:56 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 1044
22 апр., 15:22 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok wa wa wa ok wa wa wa ok 0.0 1044
18 март, 16:53 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Жасмина Атанасова
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1700
10 март, 21:32 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 1696
10 март, 14:38 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Nikolay Denev 45231
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 5408
06 март, 20:32 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Yana Georgieva 81281
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1352
26 юни, 17:58 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Veni Todorova (81207)
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1628
07 апр., 12:23 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Петър Събев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 836
16 март, 22:34 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Kalina Bahchevanova 81135
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
29 фев., 19:42 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1324
29 фев., 17:48 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
29 фев., 17:46 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
29 фев., 17:05 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 2008
29 фев., 16:47 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 1544
29 фев., 16:45 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 1544
30 март, 19:36 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Димо Дрънгов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
28 март, 11:36 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312
27 март, 15:40 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
Георги Шопов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.004 2232
16 март, 18:17 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean
Level 1
80989_Lyubomir_Ivanov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1312