Решения на Another Game

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
04 юни, 10:01 2012 - Контролно 1 Another Game
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.13 1544
03 юни, 17:16 2012 - Контролно 1 Another Game
44842
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.07 1016
03 юни, 17:04 2012 - Контролно 1 Another Game
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.07 12868
03 юни, 16:44 2012 - Контролно 1 Another Game
44842
ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.06 15680
03 юни, 16:34 2012 - Контролно 1 Another Game
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok 0.22 1544
03 юни, 16:27 2012 - Контролно 1 Another Game
Пламен Димитров™ 44927
ok ok wa wa wa wa wa wa ok ok 0.15 1344
03 юни, 15:52 2012 - Контролно 1 Another Game
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok 0.22 1280
29 ноем., 14:45 2012 - Контролно 1 Another Game
Пресиян Тодоров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2272
29 ноем., 14:42 2012 - Контролно 1 Another Game
Пресиян Тодоров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2420
12 окт., 17:01 2012 - Контролно 1 Another Game
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 7324
25 сеп., 12:26 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 2492
25 сеп., 12:21 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 6696
25 сеп., 12:15 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok tl ml ml ml ml ml ml ml tl 0.16 14628
25 сеп., 12:08 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
wa tl wa ml ml ml ml ml ml ml 0.16 16204
25 сеп., 12:04 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.16 16324
22 сеп., 22:38 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 2008
22 сеп., 22:32 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1944
22 сеп., 22:30 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
22 сеп., 22:02 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok tl ml ml ml ml ml ml ml tl 0.15 15412
21 сеп., 16:32 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok tl ml ml ml ml ml ml ml ml 0.13 15736
21 сеп., 16:09 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok ml ml ml ml ml ml ml tl ml 0.13 16056
21 сеп., 16:06 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
wa ml wa ml ml ml ml ml ml ml 0.13 14816
21 сеп., 15:54 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok tl ml ml ml ml ml tl ml ml 0.12 15920
21 сеп., 15:34 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok tl ml ml ml ml ml ml ml ml 0.12 16260
21 сеп., 15:28 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.12 15136
21 сеп., 15:27 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok tl ml ml ml ml ml re ml ml 0.12 15072
21 сеп., 15:06 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.07 13972
20 сеп., 11:03 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.07 14960
20 сеп., 10:55 2012 - Контролно 1 Another Game
Angel Dimitroff
wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.08 14424
08 май, 15:23 2012 - Контролно 1 Another Game
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.07 1540
08 май, 14:40 2012 - Контролно 1 Another Game
Стефан Шклифов
wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.1 14436
30 май, 02:19 2012 - Контролно 1 Another Game
81355 Марио Дончев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 6336
29 май, 22:14 2012 - Контролно 1 Another Game
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.116 5228
28 май, 02:10 2012 - Контролно 1 Another Game
80964_Plamen_Nachev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.052 2292
28 май, 01:37 2012 - Контролно 1 Another Game
80964_Plamen_Nachev
ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.052 2292
28 май, 01:01 2012 - Контролно 1 Another Game
80964_Plamen_Nachev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 5220
27 май, 19:29 2012 - Контролно 1 Another Game
Владимир Начев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.052 6208
27 май, 19:17 2012 - Контролно 1 Another Game
80964_Plamen_Nachev
wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 5220
27 май, 19:16 2012 - Контролно 1 Another Game
Владимир Начев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 14036
27 май, 18:58 2012 - Контролно 1 Another Game
80964_Plamen_Nachev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 2292
27 май, 18:55 2012 - Контролно 1 Another Game
Владимир Начев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 6208
27 май, 14:14 2012 - Контролно 1 Another Game
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 4940
02 май, 23:07 2012 - Контролно 1 Another Game
Dimitar Bashliev 45145
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 1304
29 май, 14:24 2012 - Контролно 1 Another Game
Теодора Георгиева
wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
29 май, 12:43 2012 - Контролно 1 Another Game
Теодора Георгиева
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 3268
29 май, 12:42 2012 - Контролно 1 Another Game
Теодора Георгиева
re re re re re re re re re re 0.02 4800
29 май, 12:41 2012 - Контролно 1 Another Game
Теодора Георгиева
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
25 май, 12:26 2012 - Контролно 1 Another Game
Петър Събев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.072 1852
24 май, 19:29 2012 - Контролно 1 Another Game
Yavor Ivanov 81180
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.052 1780
22 май, 15:56 2012 - Контролно 1 Another Game
Kalina Bahchevanova 81135
wa wa wa ok ok ok ok ok wa wa 0.072 2220