Решения на secret

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
31 март, 21:46 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.4 12624
31 март, 18:14 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.28 5500
31 март, 18:12 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.28 5500
31 март, 18:00 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok tl tl tl ok tl 1.02 4180
31 март, 17:55 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok tl tl tl ok tl 1.02 4180
31 март, 17:50 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
wa wa re wa tl tl tl tl tl tl 1.02 4424
31 март, 17:39 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok tl tl ok tl 1.03 4180
31 март, 17:31 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok tl tl tl ok tl 1.02 6760
31 март, 17:29 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.02 4180
31 март, 17:20 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok tl tl tl ok tl 1.02 4180
31 март, 17:16 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa tl tl tl wa tl 1.02 6652
31 март, 17:12 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok tl tl tl ok tl 1.01 4180
31 март, 17:11 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa tl tl tl wa tl 1.02 4180
31 март, 17:10 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa tl tl tl wa tl 1.02 6652
31 март, 17:07 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok tl tl tl ok tl 1.02 4180
31 март, 17:03 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok tl tl tl ok tl 1.02 4180
09 авг., 16:10 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Антонио Иванов
ok wa ok wa tl tl tl tl tl tl 1.02 4024
09 авг., 16:05 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Антонио Иванов
ok wa ok tl tl tl tl tl tl tl 1.02 4408
09 авг., 16:03 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Антонио Иванов
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.02 4388
09 авг., 16:02 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Антонио Иванов
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.02 4392
09 авг., 16:01 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Антонио Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.18 4
06 май, 21:16 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.33 6652
06 май, 21:13 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Стефан Шклифов
ok ok ok ok tl tl tl tl ok tl 1.02 6584
30 май, 18:55 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
81355 Марио Дончев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.336 4240
25 май, 22:22 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.336 3768
16 май, 12:10 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
81248 – Георги Любенов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.38 6628
13 май, 13:43 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Светомир Стоименов 81247
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.348 3696
15 март, 18:10 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.332 4240
15 март, 18:06 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.112 4240
15 март, 18:04 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.112 4240
15 март, 17:59 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.344 4240
15 март, 17:55 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 4236
15 март, 17:54 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
15 март, 17:52 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 4236
15 март, 17:51 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
15 март, 17:43 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 4236
15 март, 08:23 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168
15 март, 08:16 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168
15 март, 08:11 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168
15 март, 08:08 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 4236
14 март, 23:19 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.004 3696
14 март, 23:15 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
ml tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.0 16384
14 март, 23:06 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.996 3696
14 март, 23:06 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
13 март, 16:06 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168
13 март, 15:59 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168
13 март, 15:53 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168
13 март, 15:52 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168
13 март, 15:51 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168
13 март, 15:49 Контролно 1 от миналата година secret
Level 1
Yana Georgieva 81281
re re re re re re re re re re 0.0 7168