Решения на lab2l

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
19 апр., 17:41 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 3436
29 апр., 19:18 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Светомир Стоименов 81247
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 5760
11 март, 16:36 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.068 4388
05 юни, 03:19 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok wa ok ok tl ok ok ok ok wa tl ok ok wa wa ok ok 2.0 8304
05 юни, 03:17 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok wa ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 8432
05 юни, 03:12 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok wa ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 8432
05 юни, 03:10 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok tl ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 9224
05 юни, 03:09 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok ml ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ml ml ok ok 2.0 131072
05 юни, 03:08 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok ml ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ml ml ok ok 2.0 131072
05 юни, 03:03 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok tl ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 7584
05 юни, 03:02 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok ml ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 131072
05 юни, 03:01 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok ml ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ml ok ok 2.0 131072
05 юни, 02:12 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok tl ok tl ok ok tl ok ok ok tl ok tl ok ok ok tl ok tl 2.004 6240
05 юни, 01:47 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok tl ok tl ok ok tl ok ok ok tl ok tl ok ok ok tl ok tl 2.0 6108
05 юни, 00:55 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl wa wa tl wa wa wa tl tl tl wa wa wa tl wa wa 2.004 7588
05 юни, 00:38 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl wa wa tl wa wa wa tl tl tl wa wa wa tl wa wa 4.108 7460
06 март, 20:46 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 10308
03 март, 19:41 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3716
17 март, 00:37 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
80957_Galen_Georgiev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 12580
17 март, 00:36 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
80957_Galen_Georgiev
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
09 март, 23:06 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.088 15944
14 фев., 08:32 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.188 13584
14 фев., 02:33 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
61587 Nikolay Stoykov
ok wa tl tl tl tl wa tl tl tl wa tl tl tl wa tl tl tl tl wa 2.032 22688
14 фев., 00:23 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
61578_SK
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.212 13972
14 фев., 00:09 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
61578_SK
wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa 0.0 816
11 май, 19:31 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok wa ok 0.244 11444
16 апр., 16:39 Контролно 1 от миналата година lab2l
Level 1
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 10060