Решения на lab2l

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
19 апр., 17:41 Контролно 1 от миналата година lab2l
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 3436
29 апр., 19:18 Контролно 1 от миналата година lab2l
Светомир Стоименов 81247
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 5760
11 март, 16:36 Контролно 1 от миналата година lab2l
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.068 4388
05 юни, 03:19 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok wa ok ok tl ok ok ok ok wa tl ok ok wa wa ok ok 2.0 8304
05 юни, 03:17 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok wa ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 8432
05 юни, 03:12 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok wa ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 8432
05 юни, 03:10 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok tl ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 9224
05 юни, 03:09 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok ml ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ml ml ok ok 2.0 131072
05 юни, 03:08 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok ml ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ml ml ok ok 2.0 131072
05 юни, 03:03 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok tl ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 7584
05 юни, 03:02 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok ml ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok 2.0 131072
05 юни, 03:01 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok ok ok ml ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok ok ok ml ok ok 2.0 131072
05 юни, 02:12 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl ok tl ok ok tl ok ok ok tl ok tl ok ok ok tl ok tl 2.004 6240
05 юни, 01:47 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl ok tl ok ok tl ok ok ok tl ok tl ok ok ok tl ok tl 2.0 6108
05 юни, 00:55 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl wa wa tl wa wa wa tl tl tl wa wa wa tl wa wa 2.004 7588
05 юни, 00:38 Контролно 1 от миналата година lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl wa wa tl wa wa wa tl tl tl wa wa wa tl wa wa 4.108 7460
06 март, 20:46 Контролно 1 от миналата година lab2l
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 10308
03 март, 19:41 Контролно 1 от миналата година lab2l
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3716
17 март, 00:37 Контролно 1 от миналата година lab2l
80957_Galen_Georgiev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 12580
17 март, 00:36 Контролно 1 от миналата година lab2l
80957_Galen_Georgiev
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
09 март, 23:06 Контролно 1 от миналата година lab2l
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.088 15944
14 фев., 08:32 Контролно 1 от миналата година lab2l
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.188 13584
14 фев., 02:33 Контролно 1 от миналата година lab2l
61587 Nikolay Stoykov
ok wa tl tl tl tl wa tl tl tl wa tl tl tl wa tl tl tl tl wa 2.032 22688
14 фев., 00:23 Контролно 1 от миналата година lab2l
61578_SK
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.212 13972
14 фев., 00:09 Контролно 1 от миналата година lab2l
61578_SK
wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa 0.0 816
11 май, 19:31 Контролно 1 от миналата година lab2l
Пламен Димитров™
ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok wa ok 0.244 11444
16 апр., 16:39 Контролно 1 от миналата година lab2l
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 10060