Решения на Разправия

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
18 март, 19:41 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Митьо Очите
ok wa ok ok wa wa ok ok wa ok 0.0 4
10 март, 23:41 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Nikolay Georgiev 2MI0800042
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
11 яну., 14:19 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Пресиян Тодоров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 2416
11 яну., 14:18 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Пресиян Тодоров
re re re re re re re re re re 0.0 4
11 яну., 14:12 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Пресиян Тодоров
ml ok ok ok ok ok ml ok ok ok 0.01 5176
11 яну., 14:08 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Пресиян Тодоров
ok ok ok ok ok ok ok ml ok ok 0.04 0
14 авг., 13:37 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Боян
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1432
14 авг., 13:02 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Боян
ok wa ok ok wa wa ok ok wa ok 0.0 4
17 юни, 11:58 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Георги Топов 82226
re ok ok ok re ok re re ok re 0.01 1492
17 юни, 09:34 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Ани Гатева 81144
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
15 юни, 20:57 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Йордан Йорданов 82159
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
14 юни, 23:49 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Ангел Петров 82211
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
10 юни, 20:02 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Стефанов 82164
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1436
05 юни, 17:58 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Radoslav_Ivanov_82154
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1436
05 юни, 17:40 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Radoslav_Ivanov_82154
wa wa wa wa ok ok ok ok ok ok 0.0 0
02 юни, 18:50 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Камбуров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1436
24 май, 02:31 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Aleksis_82064
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1500
24 май, 02:27 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Aleksis_82064
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1500
24 май, 02:19 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Aleksis_82064
ml wa wa ml ml wa ml ml wa ml 0.07 5724
24 май, 02:13 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Aleksis_82064
ml wa wa ml ml wa ml ml wa ml 0.05 5084
10 апр., 00:35 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Пламен Динев 82155
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
10 апр., 00:13 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Пламен Динев 82155
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
05 апр., 23:44 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
82150
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1564
18 март, 22:22 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Мартин Попов - 82134
ok wa ok ok wa wa ok ok wa ok 0.0 4
06 март, 22:01 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Венета Кирева 82184
re ok re re re ok re re ok re 0.0 0
06 март, 21:59 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Венета Кирева 82184
re re wa re tl re tl re re tl 0.02 4
05 март, 22:52 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Венета Кирева 82184
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
05 март, 22:38 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Венета Кирева 82184
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
05 март, 22:17 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Венета Кирева 82184
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
03 март, 19:50 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Венета Кирева 82184
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
03 март, 19:49 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Венета Кирева 82184
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
23 фев., 21:53 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Georgi Harlev 82165
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 4
22 фев., 19:49 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Стефанов 82164
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 3296
22 фев., 17:13 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Стефанов 82164
ml ok ok ok ok ok ml ml ok ml 0.03 6204
22 фев., 17:05 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Стефанов 82164
re ok ok re re ok re re ok re 0.01 2704
22 фев., 13:54 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Стефанов 82164
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
22 фев., 10:35 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Диана Маркова 82140
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.04 11724
22 фев., 01:30 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Диана Маркова 82140
re re re re re re re re re re 0.0 0
22 фев., 01:23 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Диана Маркова 82140
re re re re re re re re re re 0.0 4
22 фев., 01:07 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Диана Маркова 82140
re re re re re re re re re re 0.0 1640
26 юни, 18:51 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Михайлов 45265
re ok ok re re ok re re ok re 0.01 7604
26 юни, 18:49 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Михайлов 45265
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
26 юни, 18:34 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Михайлов 45265
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
26 юни, 18:22 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Михайлов 45265
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
26 юни, 16:58 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Михайлов 45265
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
26 юни, 16:55 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Михайлов 45265
ok wa ok wa wa ok wa wa wa wa 0.0 0
26 юни, 16:48 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Иван Михайлов 45265
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 6652
26 юни, 00:45 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Николай Пашов 45715
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 13156
26 юни, 00:43 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Николай Пашов 45715
tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 14088
21 юни, 02:01 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
bilyan-hadzhi-81980
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 3756