Решения на Разправия

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
23 май, 16:31 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 6576
23 май, 16:22 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Valentin Stoyanov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 4
23 май, 16:17 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Valentin Stoyanov
ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
23 май, 15:54 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Георги Стоилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 6628
31 март, 00:45 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Mihael Hristov - 45455
wa ok wa ok ok wa wa wa ok ok 0.0 0
30 март, 01:12 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Mihael Hristov - 45455
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
10 март, 18:41 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Yana Georgieva
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 4
23 фев., 00:36 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 0
23 фев., 00:35 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Antonio Mindov 45454
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
22 фев., 21:54 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Yasen Alexiev 45460
ok wa ok ok ok ok wa ok wa ok 0.0 4
22 фев., 00:17 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Адриан Григоров 81606
tl tl wa wa wa ok wa tl wa wa 0.22 4
20 фев., 22:33 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 1420
20 фев., 18:01 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ангел Цанков 45463
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 4
20 фев., 17:55 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ангел Цанков 45463
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
20 фев., 16:54 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok wa ok ok ok ok wa ok wa ok 0.0 0
20 фев., 16:53 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Antonio Mindov 45454
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
20 фев., 10:20 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok wa ok ok ok ok wa ok wa ok 0.0 0
20 фев., 10:11 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Antonio Mindov 45454
ok wa ok ok wa wa ok ok wa ok 0.0 4
07 авг., 16:59 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Антонио Иванов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
07 авг., 16:58 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Антонио Иванов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
16 юни, 18:31 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.0 4
16 юни, 18:22 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
15 юни, 17:37 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ростислав Стоянов 45244
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 13320
15 юни, 16:32 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ростислав Стоянов 45244
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
15 юни, 16:22 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ростислав Стоянов 45244
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.22 4
31 май, 16:16 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok wa ok ok wa wa ok ok wa ok 0.0 4
31 май, 16:08 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ml ok ok ok ml ok ml ml ok ml 0.14 15352
31 май, 16:06 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 13952
31 май, 16:04 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Георги Самарджиев
tl ok ok ok wa wa ok ok wa wa 0.11 12208
31 май, 16:02 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.11 14836
31 май, 16:02 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Георги Самарджиев
ml ok ok ok ml wa ml ml wa ml 0.1 11840
31 май, 15:59 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Георги Самарджиев
ml ok ok ml ml wa ml ml wa ml 0.12 12712
31 май, 15:58 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Георги Самарджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
30 май, 20:19 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Ралица Дарджонова, 81350
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 13444
28 май, 13:25 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Тодор Великов 81462
re re re re re re re re re re 0.0 4
28 май, 13:19 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Тодор Великов 81462
tl ok ok ok ok ok ok tl ok ok 0.24 2800
28 май, 13:11 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Тодор Великов 81462
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.18 14724
28 май, 12:54 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Петър Скорчелиев 81318
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 4
28 май, 02:16 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Йордан Петков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 13344
26 май, 17:34 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Петър Скорчелиев 81318
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 0
26 май, 16:53 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Петър Скорчелиев 81318
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 0
23 май, 10:44 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Йордан Петков
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.07 9984
23 май, 10:33 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Йордан Петков
wa ok wa ok ok wa wa wa ok ok 0.06 12908
23 май, 10:33 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Йордан Петков
ok wa ok wa wa ok ok ok wa wa 0.06 11608
23 май, 10:28 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Йордан Петков
re re re re re re re re re re 0.0 0
23 май, 10:24 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Йордан Петков
re re re re re re re re re re 0.0 4
07 май, 11:39 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 9048
04 май, 18:57 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Иво Стратев
re re re re re re re re re re 0.0 0
04 май, 18:47 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Иво Стратев
re re re re re re re re re re 0.0 4
03 май, 12:48 2011 ДАА - Контролно 2 Разправия
Level 1
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 1540