Решения на Rings

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
28 апр., 14:52 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Ivan Lyutskanov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 2904
30 апр., 18:26 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.028 3460
30 апр., 18:21 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Daniel Urumov 45135
ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok 0.028 3460
30 апр., 18:18 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Daniel Urumov 45135
ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok 0.032 3460
30 апр., 18:14 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Daniel Urumov 45135
ok ok ml ok ok ok ok ok ok ok 0.028 16384
05 юни, 02:13 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Pavel Todorov
wa wa wa wa ml wa wa ml ml ml 0.004 16384
01 май, 18:54 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Hristina Todorova 81179
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.148 3436
27 апр., 18:59 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3444
12 ноем., 19:30 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Ivan Lyutskanov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3012
12 ноем., 19:20 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
61793_Anton_Petkov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3444
28 юни, 00:56 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
81005_Vicky_Terzieva
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3456
29 юни, 20:48 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
44847_Syuleyman
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.148 3384
11 май, 19:14 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Пламен Димитров™ 44927
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3384
11 май, 19:13 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
Пламен Димитров™ 44927
wa wa wa wa re wa wa re re re 0.188 16368
16 апр., 16:34 2012 Тема 6 - Упражнение Rings
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3384