Решения на Редица

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
27 май, 16:42 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81211_Daniel_Delchev
wa wa wa wa ml wa wa ml ml ml 0.0 16384
27 май, 16:25 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Александрина Ламбова 81186
ml wa wa wa ml ml ml ml ml ml 0.004 16384
27 май, 16:21 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81211_Daniel_Delchev
wa wa wa wa ml wa wa ml ml ml 0.0 16384
27 май, 16:20 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81211_Daniel_Delchev
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
27 май, 15:35 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Александрина Ламбова 81186
ml wa wa wa ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
27 май, 14:26 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
45118 Antoniy_Pavlov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 768
27 май, 14:21 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
45118 Antoniy_Pavlov
ml wa wa wa ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
27 май, 14:05 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Valentin Latunov
wa wa wa wa ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
20 май, 16:54 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81211_Daniel_Delchev
ml wa wa wa re ml ml ml wa ml 0.856 16384
16 май, 11:45 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Yavor Ivanov 81180
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.012 16384
27 апр., 21:48 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa re re re re re re 0.012 16364
24 апр., 16:59 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
29 фев., 12:08 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1312
29 фев., 12:03 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1312
25 фев., 19:04 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
ml ml wa wa ml ml ml ml ml ml 0.072 16384
25 фев., 18:58 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa ml wa wa ml ml wa 0.068 16384
25 фев., 18:47 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa ml wa wa ml ml wa 0.068 16384
25 фев., 18:46 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa ml wa wa ml ml wa 0.068 16384
25 фев., 18:42 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa ml wa wa ml ml wa 0.068 16384
24 фев., 17:34 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa ml ml 0.0 16384
24 фев., 03:25 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
re wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.076 3360
24 фев., 01:40 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 1312
24 фев., 01:37 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.072 1312
24 фев., 01:35 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.072 1312
24 фев., 01:31 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.068 1312
23 яну., 17:27 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
61757_Pavel
ok ok ok ok re ok re re ok wa 0.056 800
18 яну., 22:54 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1312
18 яну., 22:52 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok wa wa ok ok ok ok ok 0.02 1312
18 яну., 22:36 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok wa wa ok ok ok ok ok 0.02 1312
18 яну., 22:30 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.024 1312
18 яну., 22:20 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1704
06 май, 21:21 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Iliyan Yakimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.068 1628
06 май, 21:20 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Iliyan Yakimov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
06 май, 21:18 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Iliyan Yakimov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.068 1628
06 май, 21:14 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Iliyan Yakimov
ok ok ok ok ml ok ml ml ok ml 0.008 16384
20 апр., 13:05 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Radostina Dimova
wa wa wa wa ml wa wa ml ml ml 0.004 16384
27 март, 22:06 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Denis Mihaylov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 764
27 март, 22:04 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Denis Mihaylov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 764
27 март, 22:03 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Denis Mihaylov
ok tl tl wa wa wa tl tl tl wa 0.348 764
27 март, 22:01 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Denis Mihaylov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 764
27 март, 22:00 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Denis Mihaylov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 764
27 март, 16:28 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Stanislav Ivanov
ml wa wa wa ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
27 март, 16:27 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
Stanislav Ivanov
ml wa wa wa ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
25 март, 23:05 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
80991_Атанас_Даков
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1084
25 март, 23:02 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
80991_Атанас_Даков
wa ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1088
25 март, 22:15 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
K.U.
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 764
25 март, 22:13 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
K.U.
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 764
21 март, 22:02 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1700
21 март, 21:54 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1700
21 март, 21:42 2011 ДАА - Контролно 2 Редица
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok 0.02 1700