Решения на Крави

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
30 окт., 22:29 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.032 4096
30 окт., 22:28 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.032 4096
30 окт., 22:27 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.032 4096
30 окт., 22:27 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.032 4096
30 окт., 22:20 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.036 4096
29 юни, 20:46 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
44847_Syuleyman
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.08 1664
17 апр., 11:53 2012 Тема 4 - Домашно Крави
Level 1
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1196