Решения на Сума

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
26 май, 08:47 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
44865 Моника Илиева
ml ml ok ml ml ml ml ml ml ml 0.512 8192
26 май, 08:46 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
44865 Моника Илиева
ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml 0.004 8192
25 май, 22:03 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml 0.156 8192
25 май, 22:03 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml 0.156 8192
25 май, 22:02 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml 0.16 8192
25 май, 21:57 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 8192
25 май, 21:56 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
25 май, 21:56 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
25 май, 21:54 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 8192
25 май, 21:16 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 8192
25 май, 21:14 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 8192
25 май, 21:13 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Момчил Йорданов 81175
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 8192
25 май, 19:40 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Yavor Ivanov 81180
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 4672
18 май, 09:24 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
81116 Роско
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5412
13 май, 01:49 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
KristiyanTodorov81215
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.172 4672
01 май, 16:03 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Hristina Todorova 81179
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 5224
16 апр., 01:55 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Pavel Todorov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5148
16 апр., 01:55 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Pavel Todorov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5148
16 апр., 01:53 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Pavel Todorov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.172 5148
16 апр., 01:51 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Pavel Todorov
ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml 0.0 8192
16 апр., 00:42 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Veni Todorova (81207)
wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.188 5220
10 апр., 23:33 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Veni Todorova (81207)
wa ok ok wa ok wa wa ok ok tl 0.604 5220
09 апр., 00:49 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Кристина Гочева 81117
ok ok ok ok ok ok ok ok ok re 0.016 1156
01 апр., 00:52 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5224
25 март, 15:29 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5140
25 март, 15:29 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.432 7892
17 сеп., 13:51 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
44842 Минх Нгуен
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5224
17 сеп., 13:49 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
44842 Минх Нгуен
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.172 5224
17 сеп., 13:12 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
44842 Минх Нгуен
ok wa wa ok ok ok ok ok ok tl 0.54 5220
05 май, 00:13 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Tsvetelina Borisova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.548 5144
31 март, 18:36 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
80964_Plamen_Nachev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5220
20 март, 16:43 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Николай
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 4744
16 ноем., 21:41 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61578_SK
ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok 0.156 4648
13 ноем., 13:08 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61569 Иван Върбанов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.172 4724
30 окт., 01:17 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61587 Nikolay Stoykov
wa wa wa wa wa wa wa tl tl re 0.356 1288
29 окт., 23:28 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.184 5200
29 окт., 23:28 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
29 окт., 23:16 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.204 5200
29 окт., 23:15 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.188 5200
29 окт., 23:12 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.208 5200
29 окт., 23:10 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.204 5200
29 окт., 23:07 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.204 5200
29 окт., 22:38 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.204 5200
29 окт., 21:59 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.172 4724
29 окт., 17:25 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok re 0.028 7244
29 окт., 17:24 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok re 0.028 7244
29 окт., 17:22 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok re 0.028 7244
29 окт., 17:19 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 8192
29 окт., 17:16 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.168 8192
29 окт., 17:14 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61559_Mimi
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 8192