Решения на Сума

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
14 март, 16:59 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Константин
re re re re re re re re re re 0.0 0
14 март, 16:55 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Константин
re re re re re re re re re re 0.0 0
14 март, 16:40 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Георги Стоилов
re re re re re re re re re re 0.0 0
14 март, 16:38 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Петър Скорчелиев 81318
re re re re re re re re re re 0.0 0
14 март, 16:37 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Петър Скорчелиев 81318
re re re re re ok re re re re 0.0 0
14 март, 16:36 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Георги Стоилов
re re re re re re re re re re 0.0 0
18 окт., 16:41 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Plamena Todorova 62115
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 4708
18 окт., 16:34 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Plamena Todorova 62115
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.38 4708
04 май, 16:32 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 3720
04 май, 16:25 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Стефан Шклифов
ok wa wa ok ok ok ok ok ok tl 0.22 5252
27 апр., 23:12 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.15 4444
27 апр., 23:04 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.45 5236
27 апр., 21:03 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Йордан Петков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 5236
26 апр., 19:30 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Даниел Атанасов 81541
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 6088
23 апр., 17:31 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ерол Хаджи 81201
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 7036
23 апр., 17:18 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ерол Хаджи 81201
ok ok wa ok ok ok wa ok ok tl 0.2 6752
23 апр., 17:18 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ерол Хаджи 81201
ok wa wa ok ok ok ok ok ok tl 0.21 6460
23 апр., 17:16 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ерол Хаджи 81201
ok wa wa ok ok wa wa wa wa tl 0.22 6496
23 апр., 17:13 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ерол Хаджи 81201
ok wa wa ok ok wa wa wa wa tl 0.22 7760
23 апр., 17:07 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ерол Хаджи 81201
ok wa wa ok ok ok ok tl ml ml 0.32 7908
23 апр., 16:55 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ерол Хаджи 81201
ok wa wa ok ok ok ok ml ml ml 0.08 8060
23 апр., 15:37 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Петър Скорчелиев 81318
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 3388
15 март, 11:15 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 5232
15 март, 11:05 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.22 5228
11 март, 08:35 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 4764
11 март, 08:15 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok wa ok ok wa ml 0.12 4764
11 март, 08:12 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok wa ok ok wa ok 0.14 6852
09 март, 18:20 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Anton Naumov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 4232
09 март, 18:15 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Anton Naumov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.12 2652
04 март, 21:07 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.21 3116
04 март, 18:23 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Anton Naumov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl 0.28 3116
04 март, 16:04 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.21 3380
04 март, 15:51 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.23 3120
04 март, 15:39 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
wa wa ok wa ok wa wa ok ok tl 0.24 3644
04 март, 15:32 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.21 2856
04 март, 15:29 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.28 2980
25 ноем., 16:43 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Milen 62044
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.25 3440
25 ноем., 16:34 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Milen 62044
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.3 3940
25 ноем., 16:30 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Milen 62044
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.21 3444
25 ноем., 16:15 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Milen 62044
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.27 3708
25 ноем., 15:36 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Milen 62044
ok wa wa ok ok ok ok ok tl tl 0.21 3972
05 юни, 01:27 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Stiliyan Kamberov 81298
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 4784
06 май, 19:26 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Елеонора Кайкова 81316
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5220
27 апр., 00:22 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Светомир Стоименов 81247
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.184 4672
28 март, 14:02 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.188 5220
20 март, 12:58 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.176 4744
12 ноем., 19:21 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.192 5224
20 юни, 12:15 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Ивайло Михайлов 81158
ok wa wa ok ok ok ok ok ok ok 0.176 5220
27 май, 22:42 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
Кирил Тодоров 81223
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.232 5220
26 май, 08:50 2012 Тема 4 - Упражнение Сума
44865 Моника Илиева
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 1.0 7464