Решения на Намери числата

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
22 апр., 06:14 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 1804
30 март, 19:49 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1804
30 март, 19:39 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 1804
30 март, 19:34 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 1804
30 март, 18:44 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 1804
30 март, 18:36 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 6716
30 март, 18:27 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 1804
30 март, 18:24 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1804
30 март, 18:17 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1804
30 март, 18:16 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1804
30 март, 18:11 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 0.22 1804
30 март, 18:06 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
30 март, 18:01 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1804
30 март, 16:35 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 0.22 1804
30 март, 16:19 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.22 1804
30 март, 16:16 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl 0.22 1804
30 март, 15:58 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
28 март, 12:37 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 1804
28 март, 12:14 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Добромир Атанасов 81740
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 1804
27 март, 22:14 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Добромир Атанасов 81740
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 1800
25 март, 23:19 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Добромир Атанасов 81740
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.05 1804
25 март, 23:09 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Добромир Атанасов 81740
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.05 1804
18 окт., 16:06 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Plamena Todorova 62115
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 1804
28 апр., 16:36 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Alexander
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 1800
28 апр., 16:32 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Alexander
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 6516
28 апр., 16:31 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Alexander
ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok 0.08 1800
28 апр., 16:11 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Alexander
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 1800
26 апр., 19:31 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Даниел Атанасов 81541
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.01 2064
16 март, 00:43 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 6584
15 март, 10:37 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 1804
15 март, 00:44 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Здравко Хвърлингов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.07 1804
15 март, 00:39 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Здравко Хвърлингов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 1804
11 март, 14:20 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok ok wa wa ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1804
11 март, 14:17 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok ok wa wa ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1804
11 март, 14:15 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok ok wa wa ok ok ok ok ok ok ok 0.05 1804
11 март, 12:19 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok ok wa wa ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1804
10 март, 22:44 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
MM
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1824
25 ноем., 14:25 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Milen 62044
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1864
05 юни, 01:29 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Stiliyan Kamberov 81298
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.024 1264
28 апр., 12:19 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Николай Лазаров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.024 1152
27 апр., 00:23 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Светомир Стоименов 81247
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.024 1152
30 март, 09:39 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.024 1700
29 март, 17:36 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa 0.024 1700
29 март, 16:48 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1700
29 март, 08:40 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1700
29 март, 08:33 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1700
29 март, 08:17 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1700
28 март, 22:47 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1700
28 март, 22:46 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1700
28 март, 22:45 2012 Тема 4 - Упражнение Намери числата
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok tl tl ml ml tl tl ml 0.872 16384