Решения на Разтваряне

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
28 апр., 21:06 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Светомир Стоименов 81247
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 10552
30 апр., 15:45 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 2896
01 апр., 05:25 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 2740
09 май, 21:02 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.052 3660
26 март, 19:11 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Александър Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 9980
05 май, 23:37 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 4624
05 май, 23:03 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
wa wa wa wa wa wa wa wa tl re 0.096 16368
05 май, 22:56 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
wa wa wa wa wa wa re re re re 0.06 16368
05 май, 22:56 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80859 Стефан Владков
wa wa wa wa wa wa re re re re 0.06 16368
05 май, 22:52 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80869_Андрей_Дренски
ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.0 13344
05 май, 22:43 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Николина Ефтимова
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 844
05 май, 20:36 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2592
05 май, 20:23 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.116 2592
05 май, 20:10 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.116 2592
05 май, 19:53 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.116 2592
05 май, 19:52 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.116 2592
05 май, 19:42 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.16 2592
05 май, 19:32 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.12 2592
05 май, 19:27 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.116 3380
05 май, 19:24 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.108 3380
05 май, 19:09 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.108 3380
05 май, 17:51 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80869_Андрей_Дренски
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.004 844
05 май, 17:22 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44854 Дарина Веселинова Кръстева
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 2592
05 май, 11:14 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
ml wa ml ml ml ml ml ml ml ml 0.016 16384
05 май, 11:13 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
05 май, 11:01 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.016 16384
05 май, 09:13 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
re re re re re re re re re re 0.284 16372
05 май, 09:09 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
wa wa ok wa re re re re re re 0.956 16368
05 май, 08:46 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
re re re re re re re re re re 0.288 16372
05 май, 08:42 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.308 16300
04 май, 21:39 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.016 16384
04 май, 21:34 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.016 16384
04 май, 21:29 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.02 16384
04 май, 21:19 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.02 16384
04 май, 21:03 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
ml ml re re re re re re re re 0.748 16384
04 май, 14:31 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.108 3380
04 май, 01:06 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80885 Лъчезар Николов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 6108
03 май, 17:10 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80869_Андрей_Дренски
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 4928
03 май, 17:05 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80869_Андрей_Дренски
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 4928
03 май, 02:08 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Ангел Цанев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 3484
03 май, 02:05 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
Ангел Цанев
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.128 3484
02 май, 16:06 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44899 Alexander Despotov
wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
02 май, 12:41 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.124 3380
02 май, 12:31 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44862 Стоян Христов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.108 3380
02 май, 12:20 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
80910
wa wa wa wa tl tl tl tl tl wa 1.0 6244
02 май, 12:00 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.188 13412
02 май, 11:58 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.128 13820
02 май, 11:52 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
wa wa ok wa re re re re re re 0.604 16384
02 май, 11:43 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.212 12548
02 май, 11:42 2014 Теми 5-6 Домашно Разтваряне
Level 1
44847_Syuleyman
ok ok ok re re re re re re re 0.204 13536