Решения на Тонове шоколад

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
10 юни, 19:24 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.164 5216
10 юни, 19:06 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok wa wa wa wa re re re re re 0.02 1700
10 май, 18:16 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
81355 Марио Дончев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.336 13036
10 май, 18:15 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
81355 Марио Дончев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
10 май, 18:13 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
81355 Марио Дончев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
07 май, 10:59 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Елеонора Кайкова 81316
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.428 13036
11 март, 20:35 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.324 24756
11 март, 20:08 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.252 8652
11 март, 20:06 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa 0.264 8652
11 март, 19:54 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa 0.26 8652
11 март, 16:03 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.264 9128
11 март, 15:50 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.26 9128
11 март, 15:49 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.152 9124
11 март, 15:45 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Daniel Urumov 45135
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.168 5216
11 март, 15:43 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.156 5216
11 март, 14:15 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa 0.252 8652
14 юни, 03:55 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Pavel Todorov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 65536
14 юни, 03:54 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Pavel Todorov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.004 65536
14 юни, 03:53 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Pavel Todorov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.288 65536
14 юни, 03:53 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Pavel Todorov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.284 65536
14 юни, 03:52 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Pavel Todorov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 65536
14 юни, 03:51 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Pavel Todorov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.028 65536
14 юни, 03:51 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Pavel Todorov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 65536
27 май, 18:14 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
KristiyanTodorov81215
ok ok wa wa ok ok ok ok ok ok 0.292 13132
27 май, 18:12 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
KristiyanTodorov81215
ok ok wa wa ok ok ok ok ok ok 0.292 13132
27 май, 18:06 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
KristiyanTodorov81215
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.296 13132
06 апр., 09:57 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Мила Петева Бянкова
ok wa tl tl tl wa tl tl tl tl 1.0 9132
06 апр., 09:55 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.372 9128
06 апр., 09:54 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.368 9128
06 апр., 09:53 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Мила Петева Бянкова
ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.688 9132
06 апр., 09:52 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.368 9128
06 апр., 09:51 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.372 9128
06 апр., 09:49 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.364 9128
06 апр., 09:48 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.376 9128
06 апр., 09:46 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
81141 Emanuil Antonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.392 9128
06 апр., 09:44 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Мила Петева Бянкова
ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.684 9132
06 апр., 09:44 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
81141 Emanuil Antonov
ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl 1.0 9128
06 апр., 09:43 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
81141 Emanuil Antonov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
06 апр., 09:38 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
81141 Emanuil Antonov
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.0 9128
06 апр., 09:36 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.364 9128
06 апр., 09:35 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Велислав Генчев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.992 9136
06 апр., 09:34 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.224 9128
06 апр., 09:33 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.224 9128
06 апр., 09:31 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Мила Петева Бянкова
ok wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.68 9132
06 апр., 09:24 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Велислав Генчев
ok ok ok wa wa wa tl tl tl tl 0.996 9136
06 апр., 09:22 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa 0.316 9128
06 апр., 09:22 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok wa wa ml ml ml ml ml 0.348 65536
06 апр., 09:20 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok wa wa ml ml ml ml ml 0.344 65536
06 апр., 09:06 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa 0.316 9128
06 апр., 09:01 2014 Теми 1-4 Домашно Тонове шоколад
Level 1
Bozhidar Zarev 81191
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.316 9128