Решения на Лабиринт

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
28 фев., 18:57 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Добромир Атанасов 81740
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl re tl tl tl tl tl 0.52 9192
23 фев., 12:07 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
23 фев., 10:58 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
23 фев., 10:41 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
23 фев., 10:40 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
23 фев., 10:36 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
20 май, 01:44 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Йордан Петков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 2716
06 апр., 19:26 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.15 9008
05 апр., 18:52 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.14 9000
05 апр., 18:42 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.15 10816
05 апр., 18:29 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.14 11248
05 апр., 18:24 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.14 10456
05 апр., 16:12 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.11 10816
05 апр., 16:07 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.11 10812
27 май, 23:04 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Nikolay Ribin 81115
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 6124
27 май, 23:02 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Nikolay Ribin 81115
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
27 май, 09:31 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.028 6208
06 март, 19:01 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Nikolay Denev 45231
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3284
06 март, 18:49 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Nikolay Denev 45231
re re ok re re re re re re re re re ok re re re re re re re 0.14 16376
06 март, 18:46 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Nikolay Denev 45231
re re ok re re re re re re re re re ok re re re re re re re 0.136 16376
06 март, 17:48 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Nikolay Denev 45231
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok 0.06 15000
06 март, 17:43 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Nikolay Denev 45231
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok 0.06 15000
06 март, 17:39 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Nikolay Denev 45231
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok 0.056 11100
20 юни, 12:27 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Ивайло Михайлов 81158
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 7188
03 май, 03:20 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3196
03 май, 03:18 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
Pavel Todorov
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re 0.692 1312
15 март, 20:18 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 2060
15 март, 20:16 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml tl tl 0.7 16384
22 дек., 23:46 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.088 9128
22 дек., 23:38 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
61548_Yanislav Shterev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.068 9128
08 май, 17:41 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
81036 Nikolay Velkov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 5300
10 апр., 16:26 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.024 6200
13 фев., 19:40 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
61559_Mimi
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 9488
13 фев., 19:39 Контролно 3 2013/2014 Лабиринт
Level 1
61559_Mimi
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384