Решения на Мрежа

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
15 авг., 11:20 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 2780
13 юни, 15:52 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Николай Данаилов 81621
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 4712
19 май, 08:44 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Николай Асенов 81626
ok ok tl ok ok ok ok ok 0.22 3692
18 май, 20:21 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Георги Куклев
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 2592
16 май, 23:07 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Стела Маринова 81585
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 2588
16 май, 15:14 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 0
16 май, 15:13 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 май, 11:49 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Петър Терзиев 45452
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 7252
02 май, 12:20 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2640
02 май, 12:16 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Петя Кръстева (81684)
ok re re ok ok ok re ok 0.0 1664
22 апр., 16:20 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Недко Недев
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2064
22 апр., 11:53 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Yana_81490
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2668
22 апр., 11:43 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Деян Горанов фн81705
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 1128
22 апр., 11:42 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Деян Горанов фн81705
ok ok re ok ok ok re ok 0.0 0
22 апр., 11:40 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Деян Горанов фн81705
ok ok re ok ok ok re ok 0.0 0
22 апр., 11:28 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Ivan Vasilev 81615
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1924
22 апр., 11:13 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Ivan Litov
ok ok tl ok ok ok ok ok 0.21 6820
22 апр., 11:12 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 6816
14 окт., 23:52 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Георги Самарджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 6588
14 окт., 23:50 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Георги Самарджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 5520
14 окт., 23:47 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Георги Самарджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa 0.05 6624
20 май, 13:53 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ok ok re ok ok ok ok ok 0.04 2632
20 май, 13:34 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ok ok re ok ok ok re ok 0.01 1664
20 май, 13:29 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
re re re re re re re re 0.0 4
20 май, 13:26 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
re re re re re re re re 0.0 4
20 май, 13:25 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
20 май, 13:24 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Boris Dishov - 81546
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 2336
20 май, 13:19 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Boris Dishov - 81546
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 2596
20 май, 13:10 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Boris Dishov - 81546
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 6720
20 май, 13:07 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 5292
20 май, 13:06 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Boris Dishov - 81546
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 2332
20 май, 13:05 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Boris Dishov - 81546
re re re re re re re ok 0.0 4
20 май, 13:01 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Boris Dishov - 81546
re re re re re re re ok 0.0 0
20 май, 12:55 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ok ok re ok ok ok re ok 0.0 1540
20 май, 12:53 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
20 май, 12:00 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2336
20 май, 02:56 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ok wa wa wa wa wa wa wa 0.04 1924
20 май, 02:54 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ok wa wa wa wa wa wa wa 0.04 1924
20 май, 02:32 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ok wa wa wa wa wa wa wa 0.04 4
19 май, 23:36 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Alexander
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 2568
19 май, 21:31 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Georgi Marinov 45278
ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
19 май, 15:34 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Александър Канджички 81427
ok ok re ok ok ok ok ok 0.07 5956
19 май, 00:08 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Борислав Владов 45340
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.07 6352
18 май, 16:44 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Мартин Вичев 81472
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 3124
18 май, 16:42 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Мартин Вичев 81472
ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
18 май, 16:41 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Мартин Вичев 81472
ok ok wa ok ok ok wa ok 0.04 2596
18 май, 16:27 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Тодор Великов 81462
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 2860
18 май, 12:33 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Георги Самарджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 4380
18 май, 12:33 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Георги Самарджиев
ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
18 май, 12:02 Контролно 3 2013/2014 Мрежа
Level 1
Мартин Вичев 81472
ok ok wa ok ok ok wa ok 0.04 2596