Решения на C_Lab2l

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
10 юни, 21:47 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Boris Angelov
wa ok tl tl tl tl wa wa tl tl wa tl tl wa tl tl tl tl tl tl 0.12 9172
03 май, 20:24 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2904
03 май, 20:22 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Стефан Шклифов
ok ok ok re re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 2904
03 май, 20:18 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Стефан Шклифов
ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 6784
03 май, 20:16 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Стефан Шклифов
ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.11 6596
13 апр., 19:14 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 3432
13 апр., 19:12 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Valentin Latunov
wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 4
29 апр., 19:19 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Светомир Стоименов 81247
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 5760
11 март, 15:05 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.068 4388
05 юни, 03:19 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl wa ok ok tl tl tl ok tl wa tl tl tl wa wa tl tl 1.0 8304
05 юни, 03:13 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl wa ok ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 8432
05 юни, 02:56 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl ok ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 5712
05 юни, 02:54 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl ml ok ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl ml ml tl tl 1.0 32768
05 юни, 02:52 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl ml ok ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl ml ml tl tl 1.0 32768
05 юни, 02:08 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
tl ok tl tl tl tl wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.004 5712
05 юни, 02:01 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa 0.016 3808
05 юни, 01:59 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl ok ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.004 5276
05 юни, 01:57 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl ok ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.004 5712
05 юни, 01:52 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl ok ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 5712
05 юни, 01:50 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 5580
05 юни, 01:46 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl ok tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.004 5580
05 юни, 01:43 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
tl wa tl wa wa tl tl wa tl tl tl tl tl wa wa tl tl tl wa tl 1.0 6784
05 юни, 01:42 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
wa wa tl tl tl tl wa tl tl tl tl tl tl tl wa wa tl tl tl tl 0.556 4244
05 юни, 01:40 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
wa wa tl tl tl tl tl wa tl tl tl tl tl tl wa wa tl tl tl tl 0.552 4244
05 юни, 01:19 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl tl wa tl tl tl tl tl tl wa wa tl tl tl tl 1.004 7048
05 юни, 01:18 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 32768
05 юни, 01:07 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl tl wa tl tl tl tl tl tl wa wa tl tl tl tl 1.0 7048
05 юни, 01:04 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl tl wa tl tl tl tl tl tl wa wa tl tl tl tl 1.0 7044
05 юни, 01:03 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
wa wa tl tl tl tl wa tl tl tl wa tl tl tl wa wa tl tl tl tl 1.004 7048
05 юни, 01:02 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl wa tl tl tl wa tl tl tl wa wa tl tl tl tl 1.0 6916
05 юни, 00:35 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl wa wa tl tl wa tl tl wa wa wa tl tl tl tl 1.0 6916
05 юни, 00:33 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl wa tl tl tl wa tl tl tl wa wa tl tl tl tl 1.004 7940
05 юни, 00:29 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Pavel Todorov
ok ok tl tl tl tl wa tl tl tl wa tl tl tl wa wa tl tl tl tl 1.0 6912
06 март, 20:42 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.076 10312
06 март, 20:19 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Mark Andonov
ok ok ok ok tl tl ok ok ok tl ok ok tl ok ok ok ok tl ok tl 0.176 15296
06 март, 20:14 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Mark Andonov
ok ok ok ok tl ok ok wa ok tl ok ok tl wa ok ok ok tl ok tl 0.18 15296
06 март, 20:13 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Mark Andonov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
06 март, 20:11 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Mark Andonov
ok ok ok ok tl tl ok ok ok tl ok ok tl ok ok ok ok tl ok tl 0.176 15300
03 март, 17:54 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.056 3712
07 март, 12:34 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.088 15944
07 март, 12:22 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok tl tl ok ok ok tl ok tl tl ok ok ok tl tl ok tl 0.22 15944
07 март, 12:17 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok tl tl wa wa wa tl wa tl tl wa wa wa tl tl wa tl 0.228 15944
07 март, 12:11 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok tl tl ok ok ok tl ok tl tl ok ok ok tl tl ok tl 0.22 15944
07 март, 12:08 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok tl tl ok ok ok tl ok tl tl ok ok ok tl tl ok tl 0.22 15944
07 март, 11:59 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
80811_Ивайло_Кирилов
wa wa wa wa tl tl wa ok wa tl wa tl tl ok wa wa tl tl wa tl 0.168 15944
17 фев., 00:39 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
61587 Nikolay Stoykov
ok ok ok ok tl tl ok ok ok tl ok ok tl ok ok ok tl tl ok tl 0.188 13584
29 юни, 03:13 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
80866 Стефан Василев
ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.128 10060
11 май, 19:32 2011 ДАА - поправителна сесия C_Lab2l
Пламен Димитров™
ok ok ok ok tl tl wa ok ok tl wa tl tl ok ok ok tl tl wa tl 0.24 11444