Решения на Крави

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
10 апр., 00:20 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 864
15 май, 17:41 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 1800
27 апр., 23:30 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Йордан Петков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 1804
27 апр., 22:33 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 1800
26 апр., 19:37 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Даниел Атанасов 81541
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 1804
21 апр., 23:39 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Георги Самарджиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 924
05 юни, 02:30 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Stiliyan Kamberov 81298
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.044 1084
10 май, 12:07 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Елеонора Кайкова 81316
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2096
27 апр., 00:32 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Светомир Стоименов 81247
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1156
26 апр., 19:15 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Николай Лазаров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 1156
25 март, 14:58 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1700
24 март, 12:21 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 1228
23 март, 21:25 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1700
20 юни, 12:23 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Ивайло Михайлов 81158
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.052 2100
26 май, 15:15 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Момчил Йорданов 81175
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1700
25 май, 19:56 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Yavor Ivanov 81180
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1156
23 май, 23:09 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
81116 Роско
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1824
23 май, 09:16 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Hristina Todorova 81179
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 1704
22 май, 02:44 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
KristiyanTodorov81215
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1608
17 май, 17:28 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Петър Събев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 1156
10 май, 15:01 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Иван Иван Иван
judging 0.0 0
05 май, 12:11 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Veni Todorova (81207)
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1700
05 май, 05:48 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Pavel Todorov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 1700
23 март, 23:28 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1704
23 март, 23:28 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
23 март, 23:22 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 1704
23 март, 22:23 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 1704
23 март, 22:18 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.036 1704
23 март, 22:17 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 1704
23 март, 22:15 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1704
23 март, 22:15 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1704
23 март, 22:14 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1704
23 март, 22:14 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1704
23 март, 22:05 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1704
23 март, 21:59 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1704
23 март, 21:19 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1704
23 март, 21:16 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1704
23 март, 21:13 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1704
23 март, 21:12 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.028 1704
23 март, 21:08 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.004 1704
23 март, 21:06 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1704
23 март, 21:05 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1704
23 март, 16:34 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
re re re re tl tl re re re re re 1.004 16260
23 март, 16:33 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
tl tl tl tl tl tl re re re re re 1.0 16264
23 март, 16:32 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
tl tl tl tl tl tl re re re re re 0.984 16264
23 март, 16:31 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
tl tl tl tl tl tl tl re re re re 0.996 16012
23 март, 16:04 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa wa wa wa re re re re 0.044 16008
23 март, 15:50 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 2052
23 март, 15:49 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1700
23 март, 15:49 2013-2014 Тема 3 - Домашно Крави
Level 1
Mark Andonov
wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1700