Решения на A_BigClass

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
18 май, 18:55 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Ростислав Стоянов 45244
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
18 май, 10:29 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Георги Самарджиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1472
28 апр., 22:06 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Мартин Танчев
re re re re re re re re re re re 0.01 4
28 апр., 01:14 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Йордан Петков
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.17 5804
28 апр., 00:08 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Йордан Петков
ok ok ok tl re re tl tl tl tl tl 0.21 30376
28 апр., 00:05 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Йордан Петков
ok re re re re re re re re re re 0.0 4
27 апр., 23:41 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.05 6716
27 апр., 23:39 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.17 3388
27 апр., 23:36 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.17 3388
23 апр., 16:50 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Мартин Вичев 81472
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
20 март, 18:51 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Ерол Хаджи 81201
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.17 6208
20 март, 18:48 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Ерол Хаджи 81201
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.17 6556
20 март, 18:42 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Ерол Хаджи 81201
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.17 7000
20 март, 18:31 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Ерол Хаджи 81201
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.17 7000
14 март, 22:04 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.07 3828
12 март, 16:29 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Даниел Атанасов 81541
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 3652
11 март, 15:30 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 3656
11 март, 10:08 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Ivan Nikolov 81503
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.16 5236
10 март, 15:13 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Anton Naumov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.07 6824
10 март, 11:05 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Марам Баядсе 81479
ok wa wa tl tl tl tl tl wa tl tl 0.17 6028
10 март, 09:50 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Марам Баядсе 81479
ok ok ok tl tl tl tl ok ok tl tl 0.17 6720
28 фев., 23:22 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Мартин Вичев 81472
ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl 0.19 3652
10 май, 17:18 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
81355 Марио Дончев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 4436
10 май, 11:56 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Елеонора Кайкова 81316
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.072 3264
24 март, 16:29 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 3864
11 март, 12:34 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.072 3264
10 март, 20:52 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Nikolay Denev 45231
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.068 4832
02 март, 15:33 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Zdravko Petrov 81279
ok ok tl tl tl tl tl tl ok tl tl 0.992 5160
22 юни, 22:50 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Pavel Todorov
wa wa ml ml ml ml ml tl wa ml ml 0.824 32768
20 юни, 00:14 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Ивайло Михайлов 81158
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 5256
05 юни, 01:41 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Pavel Todorov
wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.004 32768
05 юни, 01:18 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Pavel Todorov
wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.004 32768
27 май, 22:10 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 24748
27 май, 16:59 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
tl wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1.0 24748
27 май, 16:55 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 24748
27 май, 12:19 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 3948
27 май, 10:43 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 3948
27 май, 10:13 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 3948
27 май, 10:08 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 3948
27 май, 09:30 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.076 3948
27 май, 09:26 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 3948
27 май, 08:47 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok wa wa tl tl tl tl wa wa tl tl 1.0 3556
26 май, 23:53 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Кирил Тодоров 81223
ok wa tl tl tl tl tl tl wa tl tl 1.0 3556
26 май, 19:47 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
KristiyanTodorov81215
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.092 5928
26 май, 13:33 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Момчил Йорданов 81175
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.084 24748
25 май, 20:52 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Veni Todorova (81207)
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.136 3656
18 май, 20:43 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Kalina Bahchevanova 81135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 7240
18 май, 20:40 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Kalina Bahchevanova 81135
ok ok tl tl tl tl tl tl ok tl tl 1.0 6400
18 май, 20:38 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Kalina Bahchevanova 81135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 6228
18 май, 16:47 2011 ДАА - поправителна сесия A_BigClass
Level 1
Kalina Bahchevanova 81135
ok ok tl tl tl tl tl tl ok tl tl 1.0 6264