Решения на Multi

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
29 фев., 17:42 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.168 2096
29 фев., 17:41 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 0.172 2096
16 фев., 19:36 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 3264
16 фев., 19:28 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
61548_Yanislav Shterev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.028 3264
16 юли, 01:08 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80964_Plamen_Nachev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 2020
15 юли, 00:38 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80964_Plamen_Nachev
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1700
28 март, 11:36 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2488
28 март, 11:35 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 2484
28 март, 11:30 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 2484
28 март, 11:26 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1152
28 март, 11:07 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1152
28 март, 11:05 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1152
28 март, 11:04 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.028 1152
28 март, 11:03 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1152
28 март, 11:01 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1152
28 март, 10:59 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.028 1152
08 март, 15:58 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Александър Ангелов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2312
06 март, 20:09 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Димо Дрънгов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.028 1684
06 март, 19:19 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Димо Дрънгов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1608
05 март, 21:53 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Stoyan Eftimov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2468
04 март, 15:25 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Tsvetelina Borisova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2312
04 март, 15:01 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2308
04 март, 14:55 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 1528
04 март, 14:53 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 1140
04 март, 14:52 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
04 март, 14:51 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
04 март, 14:49 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
04 март, 14:47 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
04 март, 14:46 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
04 март, 14:36 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 16384
04 март, 14:34 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 март, 14:31 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80555 Румен Палетов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
02 март, 21:36 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Tsvetelina Borisova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1608
02 март, 21:35 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Tsvetelina Borisova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.028 1608
02 март, 18:53 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
80811_Ивайло_Кирилов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.064 1680
01 март, 18:27 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Tsvetelina Borisova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1608
01 март, 18:22 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Tsvetelina Borisova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1612
01 март, 18:20 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Tsvetelina Borisova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1608
28 фев., 17:20 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Tsvetelina Borisova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1608
27 фев., 21:45 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Stoyan Eftimov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 2468
14 фев., 00:48 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Gergana Mavrova
wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 2772
14 фев., 00:33 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Gergana Mavrova
wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 2772
07 фев., 14:06 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Александър Йорданов Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.048 1212
07 фев., 14:05 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Александър Йорданов Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.048 1212
07 фев., 14:01 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Александър Йорданов Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.052 1212
07 фев., 13:58 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Александър Йорданов Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.048 1212
07 фев., 13:46 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Александър Йорданов Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.048 1212
07 фев., 13:32 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Александър Йорданов Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.052 1212
07 фев., 13:29 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Александър Йорданов Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.048 1212