Решения на Римски легион

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
06 апр., 17:08 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Адриан Григоров 81606
re re re re re re re re re re 0.0 0
06 апр., 17:01 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Адриан Григоров 81606
re re re re re re re re re re 0.0 0
06 апр., 17:00 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Адриан Григоров 81606
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
05 апр., 21:54 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Ivan Litov
re re re re re re re re re re 0.0 0
18 май, 19:03 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.39 4216
18 май, 18:58 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.39 4560
18 май, 18:56 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ml ok ok ok ok ok ok 0.39 5096
18 май, 18:54 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.16 5808
18 май, 18:52 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ml ok tl 0.43 5276
18 май, 18:43 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ml ok wa wa wa ml wa wa wa wa 0.39 5616
18 май, 18:40 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ml ok ml ml ok ml ok ok ok ok 0.39 5876
18 май, 18:36 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.41 4560
18 май, 18:30 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.48 4164
18 май, 18:23 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
wa wa wa re re re re re re re 0.17 4176
18 май, 18:17 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ml ml ml ml wa ml tl tl tl tl 0.46 10084
18 май, 18:11 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
wa wa ml wa wa wa wa wa tl ml 0.41 5868
18 май, 18:09 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
wa wa ml wa wa wa wa wa ml ml 0.31 7784
18 май, 18:06 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ml ml wa wa wa wa wa ml ml ml 0.14 6684
18 май, 16:45 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl ml 0.55 3828
18 май, 16:42 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ml ok ok ok ok ok ok tl tl 0.85 5144
18 май, 16:32 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl ml 0.61 4756
18 май, 16:26 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.99 4296
18 май, 16:24 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 1.02 4680
18 май, 16:17 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 1.19 4548
18 май, 16:07 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 1.39 4248
18 май, 15:55 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml 0.36 4400
18 май, 15:48 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 1.26 4268
18 май, 15:40 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 1.06 4664
18 май, 15:21 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ml ml ml ok ok ok ok tl tl 0.68 5444
18 май, 15:16 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Здравко Хвърлингов
ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml 0.33 4420
16 май, 11:04 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Йордан Петков
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
15 май, 15:59 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.4 3976
25 март, 19:40 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Georgi Marinov 45278
wa wa wa ml tl tl tl tl tl tl 0.54 6228
16 март, 17:00 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Anton Naumov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.39 2632
15 март, 22:03 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
MM
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.36 4080
15 март, 22:00 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
MM
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.23 3384
15 март, 21:54 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
MM
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml 0.31 4176
15 март, 21:53 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
MM
ok ok ok ok ok ml ok ok ok ml 0.38 6896
15 март, 21:39 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
MM
ok ml ok ok ok wa wa ok ok ok 0.39 5196
15 март, 21:37 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
MM
ok ok ok ok ok wa wa ok tl tl 0.72 4520
12 март, 17:20 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Krum Pashov 71738
ok ml ok ok ok ok ok tl tl ml 0.49 6716
12 март, 17:18 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Krum Pashov 71738
ok ok ml ok ok ok ok ok tl tl 0.51 6048
12 март, 17:15 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Krum Pashov 71738
ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml 0.39 6096
12 март, 17:08 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Krum Pashov 71738
ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml 0.34 6784
12 март, 17:03 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Krum Pashov 71738
ml ok ok ml re re re re ml re 0.0 7120
12 март, 16:56 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Krum Pashov 71738
ok ok ok ok ok ok ok tl ml ml 0.41 4204
12 март, 16:56 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Krum Pashov 71738
ok ok ok re re re re ml re re 0.0 6536
12 март, 16:44 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Krum Pashov 71738
re re re re re re ml re re re 0.0 6972
12 юни, 23:31 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok 0.364 4436
26 май, 14:23 2013 Контролно 1 Римски легион
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.336 3724