Решения на Multi

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
31 авг., 19:00 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Добромир Атанасов 81740
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.03 4044
06 юни, 17:11 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Ivan Litov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 3656
06 юни, 17:09 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Ivan Litov
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 2336
05 апр., 00:58 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Константин
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.02 3648
05 апр., 00:51 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa 0.02 3652
05 апр., 00:47 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.03 3648
04 апр., 23:28 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Константин
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 1800
04 апр., 23:26 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Константин
ok ok ok ok wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 1804
09 авг., 14:18 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Антонио Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl 0.12 2340
09 авг., 14:17 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Антонио Иванов
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2080
09 авг., 14:14 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Антонио Иванов
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2340
09 авг., 14:12 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Антонио Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2344
09 авг., 14:04 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Антонио Иванов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
03 май, 19:28 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.1 1056
03 май, 19:22 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Стефан Шклифов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.12 1800
10 юни, 23:41 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81355 Марио Дончев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 2484
10 юни, 21:20 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81248 – Георги Любенов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 3112
03 юни, 18:30 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 9828
03 юни, 18:14 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Yana Georgieva 81281
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 2872
10 март, 10:46 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Daniel Urumov 45135
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 3264
26 фев., 23:58 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Valentin Latunov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 2600
25 май, 19:03 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Момчил Йорданов 81175
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 1700
11 март, 10:55 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Iliyan Yakimov
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 2408
10 март, 21:44 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Iliyan Yakimov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.072 2412
10 март, 21:40 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Iliyan Yakimov
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.052 2412
10 март, 21:38 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Iliyan Yakimov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.056 2412
10 март, 20:59 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Iliyan Yakimov
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.056 2412
02 март, 18:46 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.048 4396
02 март, 18:07 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Mark Andonov
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 2220
29 фев., 18:02 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 1724
29 фев., 17:58 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.016 1700
29 фев., 17:56 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.116 1704
29 фев., 17:56 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.116 1704
29 фев., 17:53 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.12 1704
29 фев., 17:52 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.116 1704
29 фев., 17:49 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 0.124 2096
29 фев., 17:49 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.14 2096
29 фев., 17:48 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.14 2096
29 фев., 17:42 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl 0.168 2096
29 фев., 17:41 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
81210_Victor_Radivchev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 0.172 2096
16 фев., 19:36 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
61548_Yanislav Shterev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 3264
16 фев., 19:28 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
61548_Yanislav Shterev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.028 3264
16 юли, 01:08 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
80964_Plamen_Nachev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 2020
15 юли, 00:38 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
80964_Plamen_Nachev
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 1700
28 март, 11:36 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Denis Mihaylov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2488
28 март, 11:35 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 2484
28 март, 11:30 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 2484
28 март, 11:26 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1152
28 март, 11:07 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1152
28 март, 11:05 2011 ДАА - Контролно 3 Multi
Level 1
Denis Mihaylov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1152