Резултати от Контролно 2 2015/2016

Място Участник Град Спане Лампи Паркетиране Денивелация Кабели Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Мартин Пенков Плевен 5 5 wa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 wa 5 5 5 5 5 5 5 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 490
2 61757_Pavel Русе 5 wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 310
2 61793_Anton_Petkov Плевен 5 wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 310
4 Кристина Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
5 61548_Yanislav Shterev Пазарджик wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 wa re re re re re re re re 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 wa wa ml ml ml ml ml ml 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 130
6 Nikolai София ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
6 61081_Konstantin София wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8 61735_Lyubomir_Raykov Габрово wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 wa wa wa wa wa wa wa wa 20 10 10 10 10 10 tl tl tl tl tl 50 80
9 71508 София wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 10 10 wa wa wa wa wa wa wa 10 30 9 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 9 10 wa wa wa wa re re re re re 10 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 59
10 Даниел Гецов Велико Търново wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 61670 Dian Todorov Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало