Резултати от ДАА - контролно 2 (есен 2012)

Място Участник Град 1. Триъгълно число 3. Максимален резултат 2. Паркетиране 4. Магистрали 5. Пермутации Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо

Начало