Резултати от ДАА - контролно 1 (есен 2012)

Място Участник Град 3. Салса 4. Бързане 1. Палиндром 2. Дървета 5. Минимален път Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо

Начало