Резултати от 2012 Тема 9 - Домашно

Място Участник Град Таен език Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо
1 80540 Алфатар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало