Резултати от Контролно 3 - 2017/2018 летен семестър

Място Участник Град Violets Triplets Matrix Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо
1 Стефан Шклифов София 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 300
1 Цветомир Николаев Кайджиев 81564 София 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 300
1 Здравко Хвърлингов София 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 300
4 Александър Канджички 81427 Костенец wa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
5 Ivan Nikolov 81503 София 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 wa 5 5 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 30 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 130
6 Anton Naumov София 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 20 4 4 wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 8 128
7 Мартин Танчев Стара Загора 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re re re 10 5 5 5 wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 125
8 Vladislav Katrankiev 81418 Враца 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
9 Георги Самарджиев Златица 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 5 5 wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 10 wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 4 114
10 Йордан Петков Варна 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ml ml 90 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11 Bozhidar Zarev 81191 София 5 5 5 wa wa wa wa wa 5 wa re re re re re re re re re re 20 5 5 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
11 Тодор Великов 81462 Смолян 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 5 5 5 5 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13 Ясен Бонев Павликени 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 10 5 5 5 5 5 wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 25 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 35
14 Иво Стратев София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 5 4 4 4 wa wa 4 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 16 21
15 Ростислав Стоянов 45244 Шумен 5 5 wa wa wa wa wa wa wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Начало