Активност през последната седмица

Класирането е въз основа на сбора от точките на най-доброто решение за всяка една задача на дадения състезател. Ако двама състезатели имат еднакъв брой точки, се гледа броят на задачите решени за 100 точки. Ако и този брой е еднакъв, то се взима предвид кой е пратил по-малък брой решения, а накрая се сортира по азбучен ред на имената.

Място Име Град Общо събрани точки Брой решени задачи
за 100 точки
Пратени решения
1
Иван Камбуров
Велико Търново 200 2 2
2
Деница Йолова 62287
София 110 1 4
3
Ilina Pavlova
Враца 100 1 1
4
Vladislav Stefanov 62349
София 100 1 2
5
Людмила Павлова 62270
Плевен 100 1 2
6
Живко Георгиев 62304
София 90 0 1
7
Мирослав Стефанов
София 70 0 13