Активност през последната седмица

Класирането е въз основа на сбора от точките на най-доброто решение за всяка една задача на дадения състезател. Ако двама състезатели имат еднакъв брой точки, се гледа броят на задачите решени за 100 точки. Ако и този брой е еднакъв, то се взима предвид кой е пратил по-малък брой решения, а накрая се сортира по азбучен ред на имената.

Място Име Град Общо събрани точки Брой решени задачи
за 100 точки
Пратени решения
1
Пресиян Тодоров
Варна 1365 13 27
2
Martin Jivkov
София 245 1 12
3
Иван Стефанов 82164
Ловеч 140 1 2
4
Михаил Енев
Перник 10 0 3