81116 Роско (Шумен)

Статистика

  • Общ брой точки: 8040
  • Пратени решения: 176
  • Решения за 100 точки: 65211
  • Участия в състезания: 12

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
2017-05-07 15:35:45 +0300 2015 ДАА Тренировка 1 C.Crosses 81116 Роско C/C++ ok ok ok ok ok ok
2017-03-12 12:53:39 +0200 2013 Упражнение 3 - Бързи Сортировки PermSwap 81116 Роско C/C++ ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa
2017-02-25 16:56:40 +0200 2013 Упражнение 5 - Графи Long 81116 Роско C/C++ ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl
2017-02-25 16:50:05 +0200 2012 Тема 5 - Упражнение Long 81116 Роско C/C++ ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl
2017-02-25 16:45:55 +0200 2013 Упражнение 5 - Графи Long 81116 Роско C/C++ ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl
2017-02-25 15:34:03 +0200 2013 Тема 3 - Домашно Оценяване на изпит 81116 Роско C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-02-25 15:32:12 +0200 2013 Тема 3 - Домашно Оценяване на изпит 81116 Роско C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok
2017-02-25 15:28:39 +0200 2013 Тема 3 - Домашно Оценяване на изпит 81116 Роско C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa ml tl
2017-02-25 15:27:39 +0200 2013 Тема 3 - Домашно Оценяване на изпит 81116 Роско C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok
2017-02-25 15:08:59 +0200 2013 Тема 3 - Домашно Оценяване на изпит 81116 Роско C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ml ok
Назад