Daniel Urumov 45135 (София)

Статистика

  • Общ брой точки: 12806
  • Пратени решения: 352
  • Решения за 100 точки: 62065
  • Участия в състезания: 3

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
2017-04-24 17:29:37 +0300 2011 ДАА - поправителна сесия Labirinth Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-04-24 17:27:53 +0300 2016 (летен) Контролно 1 Лабиринт Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-04-24 16:51:43 +0300 2013 Упражнение 5 - Графи Лабиринт Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-04-24 16:47:10 +0300 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-04-24 16:42:08 +0300 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт Daniel Urumov 45135 C/C++ wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
2017-04-24 16:37:28 +0300 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa ok ok ok
2017-04-24 16:27:58 +0300 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok wa wa wa wa ok ok ok
2017-04-24 15:57:18 +0300 Контролно 2 от миналата година kurti Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-04-24 15:55:13 +0300 2011 ДАА - Контролно 2 Кърти и извозва Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-04-24 15:26:23 +0300 2014 Домашно 3 Elliot Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад