Daniel Urumov 45135 (София)

Статистика

  • Общ брой точки: 14056
  • Пратени решения: 386
  • Решения за 100 точки: 65211
  • Участия в състезания: 5

Последно пратени решения

Пратено на Състезание Задача Потребител Език Статус
2017-05-11 17:51:10 +0300 Контролно 1 2017 Binary Fan Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok tl tl tl ok ok tl ok ok tl tl
2017-05-11 17:33:35 +0300 Контролно 1 2017 Binary Fan Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok tl tl tl ok ok tl ok ok tl tl
2017-05-11 17:09:39 +0300 Контролно 1 2017 Binary Fan Daniel Urumov 45135 C/C++ ml ml ml ml ml wa ml ml wa wa ml ml
2017-05-11 17:05:14 +0300 Контролно 1 2017 Binary Fan Daniel Urumov 45135 C/C++ ml ml ml ml ml wa ml ml wa wa ml ml
2017-05-11 16:55:02 +0300 Контролно 1 2017 Binary Fan Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok tl wa wa ok ok wa ok ok wa wa
2017-05-11 16:25:41 +0300 Контролно 1 2017 Binary Fan Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok tl wa tl ok ok tl ok ok tl tl
2017-05-11 15:53:56 +0300 Контролно 1 2017 Interesting sort Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-05-11 15:44:06 +0300 Контролно 1 2017 CountIT Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-05-11 15:34:12 +0300 Контролно 1 2017 Предаватели Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
2017-05-01 22:35:59 +0300 Домашна работа 3 - 2016/2017 летен семестър Аманда Daniel Urumov 45135 C/C++ ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Назад