Статус на системата

Последни събмити

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Max Време Max Памет
2017-04-25 16:33:34 +0300 2015 (летен) Контролно 2 Потоп Denis Chakurov 81128 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.18 sec. 15312 KB
2017-04-25 16:05:22 +0300 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating Denis Chakurov 81128 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.012 sec. 2180 KB
2017-04-25 16:03:02 +0300 2011 ДАА - Контролно 3 Maximal Denis Chakurov 81128 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.148 sec. 11248 KB
2017-04-25 16:02:36 +0300 2011 ДАА - Контролно 3 Caribbean Denis Chakurov 81128 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 sec. 1628 KB
2017-04-25 16:01:41 +0300 2011 ДАА - Контролно 3 Maximal Denis Chakurov 81128 ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml 0.008 sec. 32768 KB
2017-04-25 15:45:31 +0300 2011 ДАА - Контролно 3 Medians Denis Chakurov 81128 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 sec. 2136 KB
2017-04-25 14:50:46 +0300 2011 ДАА - Контролно 3 Medians Denis Chakurov 81128 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.0 sec. 1700 KB
2017-04-24 23:33:17 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Билял Местанов 81270 wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl 1.652 sec. 46252 KB
2017-04-24 23:26:50 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Билял Местанов 81270 wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl 1.756 sec. 46252 KB
2017-04-24 22:55:21 +0300 Контролно 1 от миналата година fib Denis Chakurov 81128 wa wa wa wa wa ml ml ml wa wa 0.012 sec. 16384 KB
2017-04-24 22:51:09 +0300 Контролно 1 от миналата година fib Denis Chakurov 81128 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 sec. 1312 KB
2017-04-24 22:48:34 +0300 Контролно 1 от миналата година fib Denis Chakurov 81128 wa wa wa tl tl tl tl tl wa wa 2.0 sec. 1312 KB
2017-04-24 22:44:53 +0300 Контролно 1 от миналата година fib Denis Chakurov 81128 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 sec. 1312 KB
2017-04-24 22:34:17 +0300 Контролно 1 от миналата година fib Denis Chakurov 81128 wa wa wa tl tl tl tl tl wa wa 2.0 sec. 1312 KB
2017-04-24 22:32:57 +0300 Контролно 1 от миналата година fib Denis Chakurov 81128 wa wa wa tl tl tl tl tl wa wa 2.0 sec. 1312 KB
2017-04-24 21:59:12 +0300 2013 Упражнение 5 - Графи Long Denis Chakurov 81128 ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl 1.0 sec. 6584 KB
2017-04-24 21:36:18 +0300 2013 Упражнение 5 - Графи Long Denis Chakurov 81128 ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl 1.0 sec. 6448 KB
2017-04-24 21:32:08 +0300 2013 Упражнение 5 - Графи Long Denis Chakurov 81128 ok ok tl ok tl tl tl tl tl tl tl 1.0 sec. 6448 KB
2017-04-24 21:21:16 +0300 2013 Упражнение 5 - Графи Диаметър Denis Chakurov 81128 ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.016 sec. 1328 KB
2017-04-24 21:16:01 +0300 2013 Упражнение 5 - Графи Long Denis Chakurov 81128 wa wa wa ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 sec. 16384 KB
2017-04-24 20:35:57 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Yana Georgieva 81281 ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 1.556 sec. 25756 KB
2017-04-24 20:33:44 +0300 2011 ДАА - Контролно 3 Cheating Yana Georgieva 81281 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.012 sec. 2140 KB
2017-04-24 20:31:45 +0300 2015 Домашно 5 Cheating Yana Georgieva 81281 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.012 sec. 2140 KB
2017-04-24 19:13:29 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Здравко Георгиев wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl 1.56 sec. 23524 KB
2017-04-24 17:29:37 +0300 2011 ДАА - поправителна сесия Labirinth Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.188 sec. 7464 KB
2017-04-24 17:27:53 +0300 2016 (летен) Контролно 1 Лабиринт Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.188 sec. 7464 KB
2017-04-24 16:51:43 +0300 2013 Упражнение 5 - Графи Лабиринт Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.048 sec. 3940 KB
2017-04-24 16:47:10 +0300 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.052 sec. 3940 KB
2017-04-24 16:42:08 +0300 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт Daniel Urumov 45135 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.056 sec. 6440 KB
2017-04-24 16:37:28 +0300 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт Daniel Urumov 45135 ok ok ok wa wa wa wa ok ok ok 0.048 sec. 3940 KB
2017-04-24 16:27:58 +0300 2012 Тема 5 - Упражнение Лабиринт Daniel Urumov 45135 ok ok ok wa wa wa wa ok ok ok 0.056 sec. 7012 KB
2017-04-24 16:08:55 +0300 2016 (летен) Контролно 1 Атака 81355 Марио Дончев ok wa ok wa re re re wa re re 0.268 sec. 40960 KB
2017-04-24 15:57:18 +0300 Контролно 2 от миналата година kurti Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.008 sec. 1608 KB
2017-04-24 15:55:13 +0300 2011 ДАА - Контролно 2 Кърти и извозва Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.008 sec. 1608 KB
2017-04-24 15:50:05 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Nikolay Denev 45231 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.148 sec. 35496 KB
2017-04-24 15:48:29 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Nikolay Denev 45231 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.488 sec. 35496 KB
2017-04-24 15:47:53 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Nikolay Denev 45231 ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 1.54 sec. 35496 KB
2017-04-24 15:46:43 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Nikolay Denev 45231 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.492 sec. 35496 KB
2017-04-24 15:45:30 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Nikolay Denev 45231 ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok 1.52 sec. 35492 KB
2017-04-24 15:38:41 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Nikolay Denev 45231 ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 1.504 sec. 35492 KB
2017-04-24 15:37:35 +0300 Домашна работа 2 - 2016/2017 летен семестър Парна инсталация Nikolay Denev 45231 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.156 sec. 35492 KB
2017-04-24 15:26:23 +0300 2014 Домашно 3 Elliot Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.108 sec. 13152 KB
2017-04-24 15:23:46 +0300 2013 Тема 7 - Домашно Елиът Daniel Urumov 45135 tl wa tl tl tl tl tl tl tl tl 0.692 sec. 13152 KB
2017-04-24 15:22:32 +0300 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.112 sec. 13152 KB
2017-04-24 15:02:25 +0300 2015 Домашно 2 Двоично търсене Elliot Daniel Urumov 45135 ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 sec. 16384 KB
2017-04-24 15:02:04 +0300 2012 - Контролно 1 Elliot Daniel Urumov 45135 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 sec. 20848 KB
2017-04-24 15:00:49 +0300 2012 - Контролно 1 Elliot Daniel Urumov 45135 ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok 0.12 sec. 20848 KB
2017-04-24 14:54:04 +0300 2012 - Контролно 1 Elliot Daniel Urumov 45135 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.12 sec. 20844 KB
2017-04-24 14:51:47 +0300 2012 - Контролно 1 Elliot Daniel Urumov 45135 ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok 0.124 sec. 20844 KB
2017-04-24 14:50:55 +0300 2012 - Контролно 1 Elliot Daniel Urumov 45135 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 sec. 0 KB