Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Редица 2011 ДАА - Контролно 2 802 51.73 Решения
Кърти и извозва 2011 ДАА - Контролно 2 253 46.53 Решения
Разправия 2011 ДАА - Контролно 2 385 39.32 Решения
Билети 2011 ДАА - Контролно 2 368 42.36 Решения
Екскурзия 2011 ДАА - Контролно 2 137 35.47 Решения
Caribbean 2011 ДАА - Контролно 3 160 7.88 Решения
Cheating 2011 ДАА - Контролно 3 239 52.64 Решения
Exam 2011 ДАА - Контролно 3 389 46.48 Решения
Maximal 2011 ДАА - Контролно 3 187 49.73 Решения
Medians 2011 ДАА - Контролно 3 347 39.02 Решения
Multi 2011 ДАА - Контролно 3 382 14.10 Решения
A_BigClass 2011 ДАА - поправителна сесия 333 24.29 Решения
B_Strings 2011 ДАА - поправителна сесия 178 56.03 Решения
C_Lab2l 2011 ДАА - поправителна сесия 76 28.95 Решения
D_Shoes 2011 ДАА - поправителна сесия 198 40.00 Решения
Labirinth 2011 ДАА - поправителна сесия 24 28.38 Решения
Странно обхождане 2012 Тема 1 - Домашно 792 30.23 Решения
Шоколади 2012 Тема 2 - Домашно 556 46.65 Решения
CERN 2012 Тема 2 - Упражнение 579 31.87 Решения
Дроби 2012 Тема 2 - Упражнение 544 47.98 Решения
sorting 2012 Тема 3 - Упражнение 836 58.64 Решения
PermSwap 2012 Тема 3 - Домашно 1175 28.26 Решения
drinking game 2012 Тема 3 - Упражнение 402 38.16 Решения
Алкохолици 2012 Тема 4 - Упражнение 349 20.03 Решения
Намери числата 2012 Тема 4 - Упражнение 480 23.83 Решения
Сума 2012 Тема 4 - Упражнение 365 63.21 Решения
Крави 2012 Тема 4 - Домашно 672 39.64 Решения
Тръби 2012 Тема 4 - Упражнение 277 26.71 Решения
Школа 2012 Тема 5 - Упражнение 340 42.32 Решения
Диаметър 2012 Тема 5 - Упражнение 201 52.64 Решения
Long 2012 Тема 5 - Упражнение 333 38.08 Решения
Лабиринт 2012 Тема 5 - Упражнение 293 31.71 Решения
Ябълки 2012 Тема 5 - Упражнение 223 42.74 Решения
Islands 2012 Тема 5 - Домашно 517 28.28 Решения
Rings 2012 Тема 6 - Упражнение 103 51.46 Решения
Lab2l 2012 Тема 6 - Упражнение 74 58.51 Решения
A Game 2012 Тема 6 - Домашно 366 45.07 Решения
sober 2012 Тема 7 - Упражнение 425 51.24 Решения
Екскурзия 2012 Тема 7 - Домашно 620 35.24 Решения
Реконструкция 2012 Тема 8 - Домашно 477 37.30 Решения
Драсканица 2012 Тема 8 - Упражнение 150 60.10 Решения
fib Контролно 1 от миналата година 692 17.21 Решения
findnumbers Контролно 1 от миналата година 263 19.24 Решения
lab2l Контролно 1 от миналата година 110 37.95 Решения
laser Контролно 1 от миналата година 38 75.26 Решения
secret Контролно 1 от миналата година 252 41.67 Решения
Act 2012 - Контролно 1 346 8.21 Решения
Another Game 2012 - Контролно 1 382 21.31 Решения
Scheduling 2012 - Контролно 1 594 21.14 Решения
Coins 2012 - Контролно 1 324 31.73 Решения