Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
Редица 2011 ДАА - Контролно 2 832 52.56 Решения
Кърти и извозва 2011 ДАА - Контролно 2 254 46.74 Решения
Разправия 2011 ДАА - Контролно 2 399 39.50 Решения
Билети 2011 ДАА - Контролно 2 368 42.36 Решения
Екскурзия 2011 ДАА - Контролно 2 146 35.62 Решения
Caribbean 2011 ДАА - Контролно 3 164 7.68 Решения
Cheating 2011 ДАА - Контролно 3 242 53.22 Решения
Exam 2011 ДАА - Контролно 3 391 46.75 Решения
Maximal 2011 ДАА - Контролно 3 187 49.73 Решения
Medians 2011 ДАА - Контролно 3 347 39.02 Решения
Multi 2011 ДАА - Контролно 3 382 14.10 Решения
A_BigClass 2011 ДАА - поправителна сесия 335 24.74 Решения
B_Strings 2011 ДАА - поправителна сесия 178 56.03 Решения
C_Lab2l 2011 ДАА - поправителна сесия 77 29.87 Решения
D_Shoes 2011 ДАА - поправителна сесия 198 40.00 Решения
Labirinth 2011 ДАА - поправителна сесия 25 31.24 Решения
Странно обхождане 2012 Тема 1 - Домашно 793 30.32 Решения
Шоколади 2012 Тема 2 - Домашно 561 46.96 Решения
CERN 2012 Тема 2 - Упражнение 580 31.98 Решения
Дроби 2012 Тема 2 - Упражнение 546 48.17 Решения
sorting 2012 Тема 3 - Упражнение 838 58.62 Решения
PermSwap 2012 Тема 3 - Домашно 1178 28.44 Решения
drinking game 2012 Тема 3 - Упражнение 404 38.47 Решения
Алкохолици 2012 Тема 4 - Упражнение 354 20.54 Решения
Намери числата 2012 Тема 4 - Упражнение 482 24.15 Решения
Сума 2012 Тема 4 - Упражнение 367 63.41 Решения
Крави 2012 Тема 4 - Домашно 674 39.82 Решения
Тръби 2012 Тема 4 - Упражнение 280 27.14 Решения
Школа 2012 Тема 5 - Упражнение 350 43.40 Решения
Диаметър 2012 Тема 5 - Упражнение 215 53.30 Решения
Long 2012 Тема 5 - Упражнение 338 38.99 Решения
Лабиринт 2012 Тема 5 - Упражнение 302 31.92 Решения
Ябълки 2012 Тема 5 - Упражнение 230 44.04 Решения
Islands 2012 Тема 5 - Домашно 527 28.82 Решения
Rings 2012 Тема 6 - Упражнение 107 52.99 Решения
Lab2l 2012 Тема 6 - Упражнение 75 59.07 Решения
A Game 2012 Тема 6 - Домашно 370 45.66 Решения
sober 2012 Тема 7 - Упражнение 425 51.24 Решения
Екскурзия 2012 Тема 7 - Домашно 629 35.17 Решения
Реконструкция 2012 Тема 8 - Домашно 479 37.56 Решения
Драсканица 2012 Тема 8 - Упражнение 150 60.10 Решения
fib Контролно 1 от миналата година 707 17.92 Решения
findnumbers Контролно 1 от миналата година 266 19.40 Решения
lab2l Контролно 1 от миналата година 111 38.51 Решения
laser Контролно 1 от миналата година 38 75.26 Решения
secret Контролно 1 от миналата година 254 42.13 Решения
Act 2012 - Контролно 1 348 8.45 Решения
Another Game 2012 - Контролно 1 383 21.51 Решения
Scheduling 2012 - Контролно 1 607 22.03 Решения
Coins 2012 - Контролно 1 325 31.94 Решения