Резултати от 2011 ДАА - поправителна сесия

Място Участник Град A_BigClass B_Strings C_Lab2l D_Shoes Labirinth Общо точки Стар рейтинг Нов рейтинг Разлика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 80471 Михаил Стойков София 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 8 8 8 8 8 wa wa 8 8 wa 8 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275      
2 80458 Rado Айтос 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 8 8 wa 8 8 wa wa 8 wa wa wa wa 42 wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252      
3 80417 Десислава Петрова София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 wa wa 8 wa wa 8 wa 58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tl 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248      
4 80405 Яница Георгиева Хасково 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200      
5 80395 Мaя Нeдялkoвa София re re re re re re re re re re re 0 wa 8 8 8 8 wa wa 8 8 wa 8 8 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tl 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157      
6 80396_Elitsa Staneva Силистра 9 9 9 tl tl tl tl 9 9 tl tl 45 ml ml ml ml wa ml ml ml ml ml ml ml 0 wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa 10 10 10 10 wa wa wa wa wa wa wa 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 wa wa wa wa wa 67 152      
7 44623 Георги Кирков София 9 9 9 tl tl tl tl tl 9 tl tl 36 wa wa wa 8 wa wa wa wa 8 wa 8 8 33 wa wa wa wa tl tl wa 5 wa tl wa tl tl 5 wa wa tl tl wa tl 10 10 10 10 10 10 10 10 tl tl re 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150      
8 44570 Любен София 9 9 9 ml ml ml re 9 9 ml ml 45 wa wa wa 8 wa wa wa wa 8 wa 8 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 wa wa wa wa 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139      
9 44593 Aleksandar Dudev София wa wa wa tl tl tl tl wa wa tl tl 0 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ml 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 10 10 10 10 10 10 10 tl tl tl 70 7 7 7 wa 7 7 7 7 7 7 wa wa wa wa ml 60 138      
10 44585 Валентин Ейткен Добрич 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 wa wa wa wa wa wa wa wa 8 wa 8 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125      
11 80444 Йордан Прашкевов Левски 9 9 9 tl tl tl tl 9 9 tl tl 45 8 8 8 8 8 wa wa 8 8 wa 8 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120      
12 Г. Гешев Белослав 9 tl re re re re re tl tl re ml 9 wa wa wa 8 wa wa wa wa 8 wa 8 8 33 wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa 10 10 10 10 10 10 10 tl tl tl tl 60 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 7 wa wa wa wa wa 7 119      
13 80456 Мариана Върбанова Видин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa 8 wa wa wa wa wa wa wa wa 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108      
14 44482 Ivelin Бяла (Област Русе) ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100      
15 80411 Jason Zhekov Добрич 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100      
16 44581 dimitar Ямбол wa wa wa tl tl tl tl wa wa tl tl 0 wa wa wa 8 wa wa wa wa 8 wa 8 8 33 wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa 10 10 10 10 wa wa wa ml ml ml ml 30 7 wa wa wa 7 wa wa wa wa 7 wa wa wa wa wa 20 93      
17 43971 Boyana Силистра 9 9 9 ml ml ml ml 9 9 ml ml 45 wa wa wa wa wa wa wa wa 8 wa 8 8 25 wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa 10 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90      
18 44554 Nedelina Slavova Сливен wa wa wa wa ml ml wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 tl tl tl 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70      
19 44602 Stefan Казанлък 9 9 9 wa wa wa wa tl 9 wa wa 36 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 wa wa wa wa wa wa wa 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66      
20 44524 Kaloyan Казанлък 9 9 9 tl tl tl tl 9 9 tl tl 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa 5 wa wa wa wa wa wa 10 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65      
21 80455 Надя Димитрова София 9 9 9 tl tl tl tl 9 9 tl tl 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45      
22 44569 Веселин Дечев Варна wa wa wa tl tl tl tl wa wa tl tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 wa wa wa tl tl tl tl 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30      
22 80428 Магдалена Патронска Стара Загора 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 wa wa wa wa tl tl tl 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30      
24 44533 Aleksandra Koleva София wa ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10      
25 Емилиан Първанов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
25 80438 RR Априлци ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
25 DImitar Tsonev София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 re re re re re re re re re re re re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
25 44650 Neli София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 0      
25 44512 Вероника Стоилова София wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

Начало