Резултати от ДАА - контролно 2 (есен 2012)

Място Участник Град 1. Триъгълно число 3. Максимален резултат 2. Паркетиране 4. Магистрали 5. Пермутации Общо точки Стар рейтинг Нов рейтинг Разлика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Георги Синеклиев Джебел 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 9 9 wa wa 9 9 9 wa 9 wa tl 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355      
2 Plamen Totev София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 9 9 9 tl tl tl tl tl tl tl tl 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 tl tl tl tl tl tl tl 30 257      
3 Nikola Shahpazov София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110      
4 Емилия Стефанова Сливен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

Начало