Активност

Класирането е въз основа на сбора от точките на най-доброто решение за всяка една задача на дадения състезател. Ако двама състезателя имат еднакъв брой точки се гледа броя на задачите решени за 100 точки. Ако и този брой е еднакъв се гледа кой има по-малко пратени решения и накрая се гледа по азбучен ред имената.

По активност през последната седмица


Място Име Град Рейтинг Общо събрани точки Брой решени задачи за 100 точки Пратени решения