Ораганизирана
съвместно с:

Musala Soft

Спонсори:

Musala Soft Telerik Lessno Hemus hotel
Начало
Програма
Настаняване
Участници
Правила
Среди за програмиране
Класиране
Задачи

      Уважаеми колеги,

      На 9 и 10 май 2008 г., под патронажа на Декана на ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски”, ще се проведе поредната Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП). Това състезание води началото си от 80-те години на миналия век и до 1989 г. са били проведени 9 Републикански студентски олимпиади по програмиране. След промените от 1989 г., РСОП престава да съществува. През 1998 г. група ентусиасти от Американския университет в България положиха началото на т.н. Междууниверситетски турнир по програмиране. Макар и провеждан по различен начин (по правилата на световната олимпиада за студенти ICPC на ACM) този турнир беше по същество национално състезание по програмиране за студенти. Междууниверситеският турнир беше проведен седем пъти в периода 1998-2004г. По време на седмото издание на Турнира през 2004 г., състояло се във ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, колегията единодушно реши да промени името на състезанието в Републиканска студентска олимпиада по програмиране и да обяви Осмия междууниверситетски турнир за Седемнадесета Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране. И така, предстои провеждането на Двадесетото юбилейно издание на РСОП.

      С настоящето Ви известяваме за състезанието и Ви поканваме да участвате в него. Официалните заявки за участие и предложенията за задачи трябва да постъпят в организационния комитет до 1 май 2008 г. Ще ви бъдем благодарни, ако незабавно съобщите за принципното си намерение да се включите в турнира и броя на вашите отбори на Председателя на Журито на Олимпиадата доц. д-р Кр. Манев на адрес manev@fmi.uni-sofia.bg. Предложенията си за задачи изпращайте оформени по правилата, които ще намерите в раздела Задачи на Председателя на независимия Научен комитет н.с. Емил Келеведжиев (Институт по математика и информатика на БАН) на адрес keleved@math.bas.bg.

      Средите за програмиране, които може да използвате по време на състезанието ще бъдат посочени в "Среди за програмиране" Съгласно Регламента на турнира (виж "Правила"), разноските по пътуването, настаняването и храната са за сметка на учебните заведения, от които са участниците. Домакинът осигурява настаняването на участниците, като възможностите за настаняване може да видите в "Настаняване". По традиция, Регламентът на състезанието може да бъде осъвременен по време на Техническата конференция (предварителната Програма може да видите в "Програма"). Затова имайте готовност за предложения и дискусии по въпроса.

      Всяка допълнителна информация за състезанието, надяваме се, ще можете да намерите в страниците на този сайт, а в случай че липсва - подсетете ни на адрес manev@fmi.uni-sofia.bg.

гр. София,
Май 2008г.
Председател на организационния комитет:
доц. д-р Димитър Биров - Зам. декан на ФМИ