СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Климент Охридски"

XVII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране

(VIII Междууниверситетски турнир по програмиране)

14-15 май 2005 г.

Спонсор:  ciela
Спонсор:  musala

::Начало:: ::Програма:: ::Настаняване:: ::Участници:: ::Правила:: ::Среди за програмиране:: ::Класиране:: ::Задачи::

::Участници::

Списък на университетите, дали заявка за участие:

Осигуряващи комитети:

·         Научен комитет

Председател: Емил Келеведжиев - ИМИ на БАН

Членове:          Стоян Капралов - Технически университет Габрово

                          Кристиян Хараламбиев - New York University

 

·         Технически Комитет

Председател: Димитър Шиячки - ФМИ на СУ

Членове:         Огнян Кулев, системен администратор - ФМИ на СУ

                          Красимир Добрев, администратор на PC^2 - ФМИ на СУ 

 

·         Жури

Председател: Красимир Манев

Членове:         ръководителите на отбори

Списък на отборите:

·         Бургаски свободен университет - БСУ1

Илиян Динев, Теодор Жечев, Иван Миховски

·         Бургаски свободен университет - БСУ2

Иво Иванов, Янислав Маджаров, Тодор Чернаев

·         Нов Български Университет – НБУ1

Велислав Николов, Владислав Съйков, Сергей Върбанов

·         Нов Български Университет – НБУ2

Дарин Тодоров, Павлин Дилков, Христиан Тодоров 

·         Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - ПУ1

Димитър Благоев, Дамян Митев, Никола Вълчанов

·         Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - ПУ2

Георги Стефанов, Антоан Татеосян, Борис Колев

·         Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - ПУ3

Боян Иванов, Владислав Димитров, Никола Тасев

·         Русенски университет "Ангел Кънчев" - РУ1

Цветелин Павлов, Цветелина Николова, Илиян Иванов

·         Русенски университе "Ангел Кънчев" - РУ2

Димитър Димитров, Деян Атанасов, Александър Букев

·         Технически университет-Габрово - ТУГ

·         Университет за национално и световно стопанство - УНСС

Милко Раденов, Екатерина Ракова, Мария Кръстева

·         Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - ШУ1

Петър Петров, Антония Йовчева, Христо Христов

·         Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - ШУ2

Корнелия Златева, Милко Янков, Станислав Огнянов

·         Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - ШУ3

Дамян Начев, Йордан Йорданов, Ралица Николова

·         Югозападен университет "Неофит Рилски"-Благоевград - ЮЗУ

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ1

Георги Цанков, Веселин Райчев, Никола Момчев

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ2

Цветан Богданов, Иван Анев, Валентин Михов

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ3

Рангел Доков, Кирил Минков, Веселин Георгиев

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ4

Мартин Гогов, Антоний Средков, Петър Иванов

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ5

Слави Маринов, Антон Димитров, Владимир Недев

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ6

Тодор Петров, Орлин Тенчев, Антон Желязков

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ7

Радослав Даскалов, М. Обрешков, П. Костадинов

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ8

В. Константинов, Й. Стоев, А. Атанасов

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ9

Хараламби Хараламбиев, Г. Йорданов, А. Йорданов

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ10

Веселин Георгиев, Христо Стефанов, Г. Копев

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ11

Стефан Ташев, Николай Бачийски, Николай Маринов

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ12

Е. Величков, Т. Стоев, Д. Стоянов

·         Софийски университет "Св. Климент Охридски" - СУ14

Александър Димитров, Георги Къдрев, Петър Армянов

В състезанието ще участват и учениците от разширения състав на Националния отбор които се готвят за участие в 17 Международна олимпиада по информатика в Полша.