СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Климент Охридски"

XVII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране

(VIII Междууниверситетски турнир по програмиране)

14-15 май 2005 г.

Спонсор:  ciela
Спонсор:  musala

::Начало:: ::Програма:: ::Настаняване:: ::Участници:: ::Правила:: ::Среди за програмиране:: ::Класиране:: ::Задачи::

      Уважаеми колеги,

      На 14 и 15 май 2005 г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски", под патронажа на Декана на ФМИ на СУ, ще се проведе Осмият междууниверситетски турнир по програмиране. Участниците в миналогодишния турнир, считащи себе си за естествени наследници на провеждалите се преди години Републикански студентски олимпиади по програмиране, единодушно решиха да бъде променено названието на турнира по съответен начин. Без да считаме това за окончателно, приехме че до 1989г. са били проведени 9 Републикански студентски олимпиади по програмиране. Заедно със седемте издания на Междууниверситеския турнир, проведени в периода 1998-2004г. това прави шестнадесет Републикански състезания. Затова предлагаме предстоящото състезание да носи названието СЕДЕМНАДЕСЕТА РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ.

      С настоящето Ви известяваме за състезанието и Ви поканваме да участвате в него. Официалните заявки за участие и предложенията за задачи трябва да постъпят в организационния комитет до 9 май 2004 г. Ще ви бъдем благодарни, ако незабавно съобщите за принципното си намерение да се включите в турнира и броя на вашите отбори на Председателя на Журито на Олимпиадата доц. д-р Кр. Манев на адрес manev@fmi.uni-sofia.bg. Предложенията си за задачи изпращайте оформени по правилата, които ще намерите в раздела Задачи на Председателя на независимия Научен комитет н.с. Емил Келеведжиев (Институт по математика и информатика на БАН) на адрес keleved@math.bas.bg.

       Съгласно регламента на турнира (вж. раздела Правила), разноските по пътуването, настаняването и храната са за сметка на учебните заведения, от които са участниците. Домакинът осигурява настаняването на участниците на цени в рамките на командировъчните за страната. Регламентът на състезанието видимо ще се нуждае от осъвременяване, затова имайте готовност за предложения и дискусии по въпроса по време на Техническата конференция.

      Всякаква допълнителна информация за състезанието, надяваме се, ще можете да намерите в страниците на този сайт, а в случай че липсва - подсетете ни на адрес manev@fmi.uni-sofia.bg.
      

      гр. София Председател на организационния комитет:
      Май 2005г. (доц. д-р Магдалина Тодорова - зам. декан на ФМИ)

Дизайнът на този сайт е предоставен от колегите от ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски"!